'Plannen Vlietweg 3 onaanvaardbaar''

4 August 2022, 08:03 uur
Lokaal
mainImage
Stockfoto

De Amsterdamse projectontwikkelaar Wibaut heeft de locatie Vlietweg3 (voormalig Haalhout) in Leidschendam aangekocht. Op deze locatie wil Wibaut een flat bouwen voor 162 jongeren. Dit forse bouwwerk van circa 17 meter hoog stuit op veel bezwaren en zorg bij de omwonenden. Deze hebben zich georganiseerd in de Actiegroep Vlietweg3. Omdat het lijkt alsof Wibaut via de gemeente de plannen gewoon uitrolt is de inbreng van de omwonenden in het zgn. participatieproces een wassen neus. En hoe ga je als partijen verder als samenwerking niet wordt ervaren?

In de hoek Vlietweg/Nieuwstraat in Leidschendam heeft Wibaut voor zijn initiatiefgroep 1828 grond aangekocht van het voormalige Haalhout. Deze groep realiseert voornamelijk woningen voor jongeren. Een initiatief waar je in tijden van woningnood natuurlijk geen bezwaar tegen kunt hebben.

Maar op deze locatie waar de maximale hoogte volgens het bestemmingsplan 5,5 / 6 meter bedraagt
is zo’n kolossaal gebouw met een hoogte van circa 17 meter een forse ingreep in de leefomgeving.

“Onaanvaardbaar”, vindt bijvoorbeeld Astrid Kruijt, bewoonster van de Nieuwstraat en lid van de Actiegroep Vlietweg3. “De gevolgen voor zon- en lichtinval, parkeerproblematiek en aannemelijke overlast zijn zo groot dat het woon- en leefgenot ernstig worden bedreigd, zo vervolgt Astrid.