Voorburgs Dagblad | Nieuwbouw De Trampoline en Vlietkinderen

Nieuwbouw De Trampoline en Vlietkinderen

mainImage

De realisatie van Integraal Kindcentrum (IKC) Trampoline kan van start. De gemeente stelt hiervoor de benodigde financiën beschikbaar. Wethouder Onderwijs Juliette Bouw: “Dit betekent dat basisschool De Trampoline en Stichting Vlietkinderen binnenkort echt één IKC vormen. Alle klassen en de kinderopvang worden op één locatie gehuisvest. Dit biedt voor de kinderen rust en structuur en bevordert de doorgaande leerlijn die we met het IKC-beleid willen realiseren.”

De Trampoline en Stichting Vlietkinderen vormen formeel al sinds september 2018 één IKC. Onderwijs en opvang (inclusief peuterspeelzaal De Peutersprong) werken samen in één team en volgens één educatieve en pedagogische visie. Ook kan gebruik worden gemaakt van elkaars faciliteiten. Zo wordt de ontwikkeling van 2- tot 13-jarigen optimaal gestimuleerd en kan vroegtijdig extra ondersteuning geboden worden. In het nieuwe gebouw wordt ook een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-2 jaar en een buitenschoolse opvanglocatie gerealiseerd. Het IKC biedt dan plaats aan 251 leerlingen en beschikt over ca. 45 kinderopvangplekken.

De nieuwbouw komt op het speelveld op de hoek De Haar/Teijlingen in Leidschendam. Koepelorganisatie Lucas Onderwijs is opdrachtgever en houdt omwonenden en belanghebbenden op de hoogte van de plannen en werkzaamheden. De verwachte oplevering is in de tweede helft van 2020.


Door: Gemeente Leidschendam-Voorburg