Voorburgs Dagblad | 'Verzorgingsgebied Bronovo ook Ldam-Vbg'

'Verzorgingsgebied Bronovo ook Ldam-Vbg'

mainImage

De Facebookgroep Bronovo MOET blijven heeft verkenner Tom de Bruijn verzocht om tijdens de verkennende gesprekken met de fractievoorzitters van de gemeente Den Haag het behoud van het Bronovo-ziekenhuis voor Den Haag te bespreken.

"Afgelopen week is er veel gebeurd in politiek Den Haag. U bent aangesteld om een nieuwe coalitie te verkennen. De Facebookgroep “Bronovo MOET blijven” vraagt u bij de besprekingen aandacht te besteden aan het openhouden van het Bronovo-ziekenhuis voor Den Haag als een volwaardig ziekenhuis met een afdeling spoedeisende hulp en Intensive Care. Wij verzoeken u daarbij in gedachten te houden dat de bevolkingsprognoses van de gemeente uitgaat van een groei met 5.000 inwoners per jaar vanaf 2018, dat zijn 100.000 inwoners in de komende 20 jaar. Een groei die vergelijkbaar is aan een stad als Leiden."

"Er wordt gesproken dat Bronovo een ziekenhuis is voor de wijk Benoordenhout. Het verzorgingsgebied Bronovo is groter dan Benoordenhout alleen. Het verzorgingsgebied bestrijkt Stadsdeel Scheveningen, Archipel buurt, Willemspark, Mariahoeve, Den Haag Centrum, Den Haag Zuidwest, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Het gaat hier dus minimaal over zo’n 70 000 tot 100 000 inwoners die zonder ziekenhuis, huisartsenpost en Spoedeisende hulp (SEH) komen te zitten. Dit verzorgingsgebied zal toenemen wanneer het HAGA Rode Kruis-ziekenhuis ook de deuren sluit. Na de zekere sluiting van het HAGA Rode Kruis-ziekenhuis breidt het verzorgingsgebied van Bronovo uit met nog zo’n 60.000 mensen uit de wijken Segbroek en Vogelwijk. De rampzalige gevolgen voor de patiënten zijn nu al te merken bij de behandeling van hun (spoed)klachten."

"Verder is de sluiting niet gunstig voor het internationale imago van Den Haag stad van Vrede en Recht. Bronovo is sinds jaar en dag ingesteld op expats. Dat is niet vreemd, Bronovo is gelegen naast de Internationale Zone en vestiging van grote en kleine internationale bedrijven. De sluiting op de reputatie van de internationale stad van vrede en recht zal niet gunstig zijn. De sluiting bevreemdt nog meer daar het logo van het HMC nota bene met deze internationale allure in gedachten is ontworpen."

"De sluiting van het SEH is ook onverantwoord bij de immense groei van het toerisme op Scheveningen. Verwacht wordt dat bovenop de huidige 5 miljoen de komende 5 jaar het toerisme gaat groeien met 2 miljoen per jaar volgens de prognose van de gemeente. Dat is in een periode van 5 jaar zo’n 12 miljoen toeristen. Dat zal de SEH's en huisartsenposten extra gaan belasten."

"De sluiting van Bronovo zal ook impact hebben op de aanrijtijden van de ambulances, die wettelijk zijn vastgesteld op 12 minuten. De vele sportverenigingen in het bedieningsgebied lopen een verhoogd risico zonder de spoedeisende hulp van Bronovo. Bovenstaande effecten zijn niet doorgerekend in het KPMG rapport waarop de sluiting van Bronovo is gebaseerd."

"Wat ons verder bevreemdt, is het feit dat aan de ene kant de locatie Bronovo om financiële redenen moet sluiten en worden verkocht, maar aan de andere kant het HMC meewerkt aan diverse herontwikkelingsplannen waarin het HMC een zorgdeel gaat invullen. Is daar dan wel geld voor? Waarom moet een goed functionerend, modern ziekenhuis waarin twee jaar geleden 15 miljoen euro is geïnvesteerd t.b.v. o.a. een nieuwe SEH nu worden gesloopt?"

"Wij vragen aan u om tijdens uw verkennende gesprekken de vraag te stellen wat men wil doen om dit ziekenhuis, met een verzorgingsgebied gelijk aan de stad Leiden c.q. 20% van de Haagse bevolking, open te houden en het behoud van dit ziekenhuis eventueel te laten opnemen in een toekomstig coalitieakkoord.