Voorburgs Dagblad | VVD geeft goede voorbeeld door bewindspersonen naar gemeente te halen

VVD geeft goede voorbeeld door bewindspersonen naar gemeente te halen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Ministers moeten vaker het land in en praten met gewone Nederlanders, vooral over onderwerpen waar veel onvrede over is. Dat staat in de vertrouwelijke communicatiestrategie van het kabinet, waarvan een concept in handen is van RTL Nieuws. Het stuk is door de ministerraad besproken. Topambtenaren adviseren de ministers hoe ze moeten communiceren. Dat gaat via de afkorting ECHT: Eenheid, Contact, Herkenbaar, Transparant.

De VVD in Leidschendam-Voorburg heeft in dit opzicht het goede voorbeeld gegeven door regelmatig bewindslieden en zelfs premier Mark Rutte naar de gemeente te halen. Er werden dan ook tal van werkbezoeken georganiseerd.

Het document van het kabinet geeft een inkijkje hoe dit kabinet werkt aan beeldvorming en hoe over de communicatie van ministers wordt nagedacht. De communicatieadviseurs noemen maatschappelijk draagvlak cruciaal, “maar in deze tijd lastig te verdienen.” Ministers moeten verder werken aan vertrouwen en elkaar niet becommentariëren. En: niet alleen communiceren over de oplossing die uiteindelijk is gekozen, “maar juist ook over welke het niet zijn geworden en waarom.”

(Mark Rutte, hier in verzorgingshuis Duinhage, en zijn ministersploeg gaan binnenkort wellicht ook bij u aanbellen; foto: ANP


Foto: Digitaal Dagblad