Voorburgs Dagblad | VVD: 'Afvaldumpers harder aanpakken'

VVD: 'Afvaldumpers harder aanpakken'

mainImage

Het is nog te vaak een puinhoop rondom de ondergrondse containers in Leidschendam-Voorburg. Inwoners zijn deze illegale afvaldump van grofvuil meer dan zat. De VVD wil de service aan inwoners verder verbeteren en tegelijk een actieve aanpak en lik op stuk beleid tegen afvaldumpers.

VVD-fractievoorzitter Louise Kortman: ”De klachten over volle of niet geleegde containers zijn aanzienlijk verminderd en er wordt steeds meer afval gescheiden, maar afvaldump blijft toch een hardnekkig probleem. Verreweg de meeste mensen maken netjes gebruik van alle mogelijkheden die er geboden worden, maar een paar rotte appels bederven het straatbeeld voor de rest. Handhaving kan hier een effectievere rol in spelen. Wat ons betreft lik op stuk en meer boetes uitdelen aan hardleerse afvaldumpers.''

Sinds begin dit jaar is het afvalbeleid al flink verbeterd; kliko’s worden weer wekelijks geleegd en containers zijn omgestickerd. In de serviceflats met een VVE zijn de inpandige voorzieningen weer in gebruik genomen. Het voormalig terrein van het afvalbrengstation is nieuw leven ingeblazen. De VVD is blij met deze voortvarende acties en wil nu wijk voor wijk bekijken hoe het afvalsysteem verder nog verbeterd kan worden. Inwoners kunnen bijvoorbeeld hun grofvuil aanmelden om gratis op te laten halen. Ophalen kan alleen nog niet op vrijdagen. De VVD wil graag dat dit straks alle dagen van de week kan.

Louise Kortman: ''De VVD heeft altijd gepleit meer service, lage kosten en oog voor het milieu. Mede dankzij de inzet van wethouder Van Eekelen zijn essentiële verbeteringen inmiddels doorgevoerd. Bijsturing op de invoering van Het Nieuwe Inzamelen was hard nodig. Nu moeten we doorpakken.” 

Onlangs presenteerde Avalex de rapportage over nascheiding van afval. Louise Kortman: ''De VVD pleit al tijden voor nascheiding van PMD en restafval en blijft dat uiteraard doen. Het zorgt voor betere scheiding van PMD en restafval en zorgt daarmee zeker bij hoogbouw voor een grotere opbrengst van grondstoffen en een betere service voor inwoners.”


Door: VVD Leidschendam-Voorburg