Voorburgs Dagblad | Vrijliggend fietspad kost parkeerplaatsen

Vrijliggend fietspad kost parkeerplaatsen

mainImage

Het college heeft het plan om een vrijliggend fietspad op de Scheveningseweg aan te leggen goedgekeurd. Negentien parkeerplaatsen worden hiervoor opgeheven. Het plan gaat nu naar de gemeenteraad om definitief bekrachtigd te worden. Dat meldt Zeeheldennieuws.

Fietsers kunnen nu nog niet over de Scheveningseweg van het Vredespaleis richting de Zeestraat rijden. Volgens de gemeente is dit een ontbrekende schakel in een belangrijke fietsroute van Scheveningen naar het centrum. Om dit op te lossen, komt er op dat stuk een vrijliggend fietspad richting de Zeestraat. Omdat het fietsverkeer dan tegen het autoverkeer inrijdt, komt er ook een veiligheidsstrook tussen het fietspad en de autoweg.

Voor het nieuwe fietspad moeten alle negentien parkeerplaatsen aan de even kant van de Scheveningseweg wijken. Bewoners uitten zorgen over het kruispunt van de Javastraat met de Zeestraat/Scheveningseweg. Dit wordt ervaren als een onoverzichtelijk en onveilig kruispunt waar nu nog een extra fietsroute bijkomt. De gemeente heeft toegezegd dit kruispunt tegelijkertijd met het herontwerp van de Zeestraat onder de loep te nemen. Het herontwerp van de Zeestraat is waarschijnlijk in de eerste helft van 2020 klaar.


Door: Zeeheldennieuws