Voorburgs Dagblad | 'Onrust onder bevolking van Leidschendam'

'Onrust onder bevolking van Leidschendam'

mainImage
Mensen kunnen heel eenzaam zijn. Ook in Leidschendam-Voorburg.

Voor de CDA-fractie zijn voorzieningen die de sociale cohesie bevorderen en de eenzaamheid bestrijden van het grootste belang. Zo ook in Leidschendam. De afgelopen tijd zijn veel discussies ontstaan – om tal van moverende redenen - die toekomstmogelijkheden
voor voorzieningen in Leidschendam die hierbij een rol spelen onzeker maken. Zonder de pretentie te hebben compleet te zijn betreft het onder meer:
 Het Veur-theater;
 De bibliotheek aan het Fluitpolderplein;
 Wijkvereniging de Blauwe Tram;
 De ouderensoos bij De Plint;
 Het werkleercentrum ‘Samenvoorelkaar’.

"Het zal niet de bedoeling van het college zijn, maar al deze onzekerheden tegelijkertijd veroorzaken onrust bij de bevolking in Leidschendam", aldus Jan Hendriks namens het CDA. "Wij brengen dit gaarne onder de aandacht van het college. Vanuit dit perspectief hebben wij de navolgende vragen:
1. Wordt er bij de oplossing van de individuele dossiers rekening gehouden met een evenwichtig aanbod voor Leidschendam?
2. Is het college bereid de verschillende individuele dossiers in geografisch perspectief te plaatsen?
3. Zijn er bij het college nog andere vraagstukken bekend over voorzieningen in het kader van sociale cohesie en bestrijding van de eenzaamheid die hierbij een rol kunnen spelen?
4. Kan het college de bevolking van Leidschendam geruststellen dat het eindplaatje er ook voor Leidschendam bevredigend en van een hoogwaardig niveau uit zal zien?

Vraagstelling inzake drie woonkernen
Het is van het grootste belang dat voor onze drie woonkernen een evenwichtig pakket wordt samengesteld en gehandhaafd van voorzieningen die sociale cohesie bevorderen en eenzaamheid bestrijden. De CDA-fractie heeft daarbij de navolgende vragen:

5. Is er voldoende coördinerende capaciteit beschikbaar om voor onze drie woonkernen – Leidschendam, Voorburg en Stompwijk – een evenwichtig pakket van voorzieningen samen te stellen?
6. Is het college bereid een raadsbrief samen te stellen waarin per woonkern wordt uitgewerkt welke instrumenten/voorzieningen in het kader van het bevorderen van sociale cohesie en bestrijding van de eenzaamheid al dan niet worden ingezet?
Het onderwerp kan daarbij breder worden uitgewerkt dan voor wijkcentra, bibliotheken en theaters alleen.