Voorburgs Dagblad | 'Ongelooflijk dat ouderensoos wordt afgeschaft'

'Ongelooflijk dat ouderensoos wordt afgeschaft'

mainImage
Op de foto een bezoekster van de Ouderensoos met v.l.n.r. de GBLV’ers Loek van Houten, Bram van Popering en Nico Hooijmans.

Een afvaardiging van bestuur en fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen was maandagmiddag bij de laatste Ouderensoos in De Plint in Leidschendam. Het college van B&W heeft namelijk in alle kilte besloten om de Ouderensoos te sluiten. GBLV/Gemeentebelangen trakteerde de aanwezigen op een kerstkrans om hen zo met wat lekkers voor de Kerst een hart onder de riem te steken.

GBLV-raadslid Nico Hooijmans: “Onbegrijpelijk dat in deze tijd waar veel oog en aandacht is voor eenzaamheid bij ouderen, de Ouderensoos in onze gemeente juist wordt afgeschaft. Wij hopen van harte dat wethouder Rouwendal (CU-SGP) op dit voorgenomen besluit terugkomt. Gelet op zijn rigide opstelling hebben wij daar helaas een hard hoofd in. Gelukkig konden wij met deze kleine actie wel ons hart laten zien. Overigens komen wij na het reces met een motie of initiatiefvoorstel om de Ouderensoos te behouden.”

 


Foto: GBLV