Voorburgs Dagblad | Gemeente hecht veel belang aan (wijk)bibliotheken

Gemeente hecht veel belang aan (wijk)bibliotheken

mainImage

De sombere conclusie deze week van de Raad voor Cultuur dat niet iedere inwoner van Nederland toegang heeft tot een kwalitatief hoogstaand bibliotheekaanbod, lijkt niet te gelden voor de inwoners Den Haag. De stad kent, zo leerde navraag bij de gemeente, op dit moment nog altijd 15 bibliotheken: de Centrale Bibliotheek aan het Spui met een stedelijke functie, en 14 vestigingen die diep verankerd zijn in de wijken. Dat zijn er ondanks de door de Raad geconstateerde krimpende budgetten slechts 4 minder dan in 2012.
Volgens een woordvoerster is de situatie in Den Haag ook anders dan in andere gemeenten. Hier maakt bibliotheek onderdeel uit van de gemeente. Voor het college en verantwoordelijke wethouder Robert van Asten vormen de bibliotheken ook een belangrijke plek in de buurten. “Een bibliotheek is allang niet meer alleen de plek waar je muisstil boeken kwam ophalen en inleveren”, aldus een woordvoerster.
De ‘maar liefst’ 102.569 leden hebben in de bibliotheken niet alleen de beschikking over 644.712 boeken. Zij kunnen ook meedoen aan de  honderden activiteiten per jaar. Zo bieden de Haagse bibliotheken naast taalcursussen, huiswerkbegeleiding ook bijvoorbeeld debattraining, lezingen en optredens aan. Dat is mede mogelijk dankzij de samenwerking van de bibliotheek met veel van de Haagse culturele instellingen. 
De door de Raad voor Cultuur geconstateerde teruggang in de budgetten voor de bibliotheken, is niet helemaal aan Den Haag voorbij gegaan. In 2012 is ook in Den Haag bezuinigd en zijn zes bibliotheken gesloten waarvan er 1 in 2015 weer is heropend (Schilderswijk) en een tweede bibliotheek deze zomer 2020 heropent (Bouwlust), aldus de woordvoerster. Dat laatste gebeurt 'samen met de bewoners'. De vestigingen in  Loosduinen en Nieuw-Waldeck worden weer helemaal up to date gemaakt. 
Daarnaast is volgens de woordvoerster in het laatste coalitieakkoord afgesproken om 2 miljoen te investeren voor de verbouwing van de Centrale bibliotheek waar dagelijks duizenden bezoekers komen. Door de verbouwing moet er meer ruimte komen voor studieplekken, lokalen voor taalles en debat. Activiteiten de allemaal passen bij de sterk veranderende rol van de bibliotheek de laatste tien jaar.


Door: navraag