Voorburgs Dagblad | CDA: 'Bodemdaling gevolgen voor huizenbezitters?'

CDA: 'Bodemdaling gevolgen voor huizenbezitters?'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De CDA'ers Gijs Dupont, Ron van Duffelen en Hanno Paul van Maanen maken een punt van de bodemdalingen in Nederland en vertalen dit naar Leidschendam-Voorburg. Zij hebben aan het College hierover de volgende vragen gesteld.

1. Bent u bekend met het bericht dat de bodem in Nederland sneller zakt dan verwacht en dat dit tot enorme schade kan leiden? 1 2
2. In hoeverre is rekening gehouden met bodemdaling in de nota Bodembeheer van 2013?
3. Hoe hoog verwacht het college dat de schade tot 2050 zal zijn ten gevolge van bodemdaling voor woningbezitters in Leidschendam-Voorburg?
4. Hoe hoog verwacht het college dat de schade zal zijn tot 2050 aan cultureel erfgoed en beschermde stadsgezichten in de oude centra van Leidschendam en Voorburg?
5. Hoe hoog verwacht het college dat de schade tot 2050 zal zijn aan de riolering en andere ondergrondse infrastructuur?
6. Indien het college nog geen inzicht heeft in de schade door bodemdaling zoals gevraagd in vraag 3 tot en met 5, is het college dan bereid dit inzicht te verwerven en daarover de raad te informeren? Binnen welke termijn?
7. Is het college (financieel) voorbereid op mogelijke schade aan riolering, infrastructuur en cultureel erfgoed?
8. In hoeverre dwingen deze nieuwe inzichten van versnelde bodemdaling het college om de bestaande beleidsvisies op het gebied van onder andere cultureel erfgoed, groenbeheer, riolering en andere infrastructurele werken te herijken?
9. Welke plek zal bodemdaling innemen bij de op te stellen woningbouw- en
duurzaamheidsvisie?
10. Welke plek neemt het risico op bodemdaling in bij het Kompas voor de
leefomgeving?
11. Welke maatregelen neemt het college momenteel om de gevolgen van bodemdaling te beperken? En welke maatregelen overweegt het college?
12. Hoe hoog verwacht het college dat de totale kosten tot 2050 zullen zijn voor preventieve maatregelen voor van bodemdaling?

 


Foto: Digitaal Dagblad