Voorburgs Dagblad | Koningstunnel zeven maanden dicht

Koningstunnel zeven maanden dicht

mainImage
Renovatie Koningstunnel drama voor verkeer

De Koningstunnel in Den Haag gaat zeven maanden dicht voor een grootscheepse renovatie. Dat heeft grote gevolgen voor het autoverkeer richting de Haagse binnenstad. Ruim 20.000 automobilisten maken dagelijks gebruik van de tunnel.

Speciale omleidingsroutes moeten ervoor gaan zorgen dat de vertraging zo beperkt mogelijk blijft, maar tijdens de spitsuren kan die vertraging gaan oplopen tot 30 minuten. De buslijnen 20 en 29 rijden een andere routes via de Rijnstraat, Bezuidenhoutseweg en Prinsessegracht. We blijven alle bushaltes bereikbaar.

De tunnel is 18 jaar oud, de renovatie duurt tot 1 oktober. Volgens de gemeente Den Haag is de renovatie nodig om te voldoen aan de veiligheidseisen van dit moment. Men gaat technische installaties vernieuwen zoals camera's, ventilatie en verlichting. Ook worden diverse systemen uitgebreid.


Foto: Digitaal Dagblad