Voorburgs Dagblad | Inrit sportpark Duivesteijn bittere noodzaak

Inrit sportpark Duivesteijn bittere noodzaak

mainImage
Nadine Stemerlink (links) en Astrid van Eekelen (rechts) openen de inrit.

De inrit van de Noordsingel naar sportpark Duivesteijn is op onlangs geopend door wethouders Nadine Stemerdink (openbare ruimte) en Astrid van Eekelen (verkeer en vervoer). De nieuwe inrit zorgt voor een betere bereikbaarheid van het parkeerterrein van de sportverenigingen Cartouche (hockey), Overdam (tennis), Greenfit, de maneges Esbi en Hestar en kinderopvang Smallsteps.

Sportpark Duivesteijn wordt steeds intensiever gebruikt. Sinds 2013 pleitte hockeyclub Cartouche voor een extra ontsluiting van of naar de Noordsingel, met als doel een betere toegang tot de parkeerterreinen en het verminderen van de overlast voor omwonenden. In oktober 2015 heeft Mobycon een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de verkeersproblematiek rondom sportpark Duivesteijn. Het advies was om te kiezen voor een inrit vanaf de Noordsingel richting de parkeervakken naast de hockeyvelden en het parkeerterrein naast Tennispark Overdam. Een inrit verbetert de benutting van de parkeergelegenheid naast de sportvelden en bij het tennispark. De parkeer- en verkeerdruk in de woonstraten zal hierdoor afnemen. Een uitrit vanaf de parkeerterreinen naar de Noordsingel werd vanwege verkeersveiligheid afgeraden.

Na diverse informatieavonden en inspraakmogelijkheden voor omwonenden en belanghebbenden heeft het college in 2016 besloten om de inrit te realiseren. Door de aanwezigheid van diverse belangrijke transportleidingen van Dunea en de technische eisen die hieraan gesteld worden, heeft het engineeringstraject langer geduurd dan vooraf was gepland. Daarnaast moest er gewacht worden met de uitvoering totdat de grootschalige werkzaamheden aan de hoofdriolering naast de Noordsingel waren afgerond.

Foto gemeente. 


Foto: Gemeente Leidschendam-Voorburg