Voorburgs Dagblad | Veel vragen over woon-werkverkeer in Leidschendam- Voorburg
mainImage

Veel vragen over woon-werkverkeer in Leidschendam- Voorburg

De Vlietzone
16 april 2021, 21:01 uur
Lokaal

GBLV-raadslid Monica Velu is in het dossier van woon-werkverkeer in Leidschendam- Voorburg gedoken. Ze heeft dan ook aan het College hierover een fors aantal vragen gesteld. 

Het betreft het thema 'Park Leeuwenbergh/bewoners Vlietoevers versus Vlietzone'.

De vragen luiden als volgt:
1. Waarom ontvangt de raad enkel de raadsbrief en waarom is het bestuurlijk woon-werkverkeerakkoord niet bijgesloten? En kan de gesloten en getekende overeenkomst alsnog aan de gehele raad gestuurd worden?

2. Waarom wordt dit akkoord ‘light’ genoemd en waar ligt het verschil bij de ‘definitieve’ versie?

3. Waarom is dit akkoord niet eerder gedeeld met de gemeenteraad in de vorm van een raadsvoorstel?

4. Is het college zich bewust van het feit dat niet alleen de weg is vrijgemaakt voor de ontwikkeling van Vliethaven en Klein Plaspoelpolder, maar ook voor bedrijventerrein Westvliet?

5. Beseft het college dat de Vlietzone gezien wordt als een transitielocatie voor woningbouw, watergebonden bedrijvigheid en de uitbreiding van het bedrijventerrein, plek voor HMC 4/5 bedrijven?

6. Is bij punt g: Westvlietweg/Vlietzone als eventuele uitbreidingslocatie ook rekening gehouden met de bewoners van Park Leeuwenbergh en de bewoners van de Vlietoevers alsmede bewoners in de nabijheid op de Westvlietweg, zoals ook de toekomstige bewoners van de Pleunislocatie?

7. Is het college op de hoogte van de overlast die huidige HMC bedrijven nu reeds veroorzaken in Voorburg West?

8. Wat wordt verstaan onder een bouwstoffenhub?

9. Wordt voor de omgeving bedrijventerrein Westvlietweg in de relatie tot Park Leeuwenbergh e.o. een MER gemaakt wanneer uitbreiding of herinrichting aan de orde is.

10. Wanneer is de provinciale behoeftenraming bedrijventerreinen beschikbaar?

11. Heeft het college bij de compensatieplicht nagedacht over de consequenties voor Park Leeuwenbergh en de bewoners van de Westvlietweg, de Vlietoevers en de toekomstige bewoners van de Pleunislocatie?

12. Hoe ziet het college de wens van de gehele raad dat de Vlietzone groen moet blijven, met bijvoorbeeld enkel ruimte voor sportaccommodatie?