Voorburgs Dagblad | Schriftelijke vragen over wateroverlast in de Rietvink
mainImage

Schriftelijke vragen over wateroverlast in de Rietvink

13 januari 2021, 16:00 uur
Lokaal

Naar aanleiding van de ontvangen antwoorden op reacties en vragen van bewoners en GBLV-raadslid Nico Hooijmans  over de wateroverlast (grondwater) in de Rietvink van medio december 2020, werd door het College aangegeven dat problemen waarschijnlijk onder controle zijn. "Helaas heeft de fractie van GBLV/Gemeentebelangen weer diverse mails en brieven ontvangen waaruit blijkt dat het probleem niet onder controle is. Deze mails en brieven zijn ook aan de behandelende ambtenaar gezonden hebben wij begrepen", aldus Nico Hooijmans. 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft hij de volgende schriftelijke vragen aan het College gesteld.

1. Is het College bekend met deze nieuwe klachten?

2. Problemen en klachten zijn vooral ontstaan na herinrichting infrastructuur van de wijk De Rietvink. Kan het College aangeven op hoofdlijnen wat de Gemeente heeft gedaan om deze klachten te verhelpen?

3. Kan het College aangeven of de verantwoording bij de aannemer (KWS) ligt of bij de Gemeente?

4. Wat kan de gemeente doen om op korte termijn de nog steeds aanwezige problemen op te lossen?


Foto: Stockfoto