Voorburgs Dagblad | 'Opa’s Veldje, scouting en Huygens Hofwijck zijn erfgoed'
mainImage

'Opa’s Veldje, scouting en Huygens Hofwijck zijn erfgoed'

Astrid van Eekelen
28 november 2020, 06:51 uur
Lokaal

De gemeente Leidschendam- Voorburg zal blijvend veranderen door de komst van 25.000 woningen op en rond de Binckhorst. Alle ontwkkelingen zijn daardoor niet tegen te houden. 

Wethouder Astrid van Eekelen: “Voor ons geeft deze ontwikkeling een dubbel gevoel. Enerzijds onderschrijven wij het belang van goed openbaar vervoer voor de regio, maar anderzijds koesteren wij ook ons groen, de leefbaarheid en het cultureel erfgoed. Ik doel dan met name op Opa’s Veldje, de scouting en Huygens Hofwijck. Het kan en mag niet zo zijn dat deze worden aangetast door de komst van een nieuwe ov-verbinding. Het is voor onze gemeente en inwoners daarom van essentieel belang dat een ov-verbinding goed in het gebied wordt ingepast. Met minimale overlast en behoud van het mooie groene karakter van onze gemeente zoals dat ook als kader is meegegeven door onze gemeenteraad.”

Dit besluit betekent niet dat er al een keuze is gemaakt over de uitvoering en het tracé van de ov-verbinding. Wethouder van Eekelen: “Uit contacten met mijn collega-wethouder in Den Haag maak ik overigens op dat de gemeente Den Haag ook een zeer zorgvuldige inpassing van een HOV verbinding in de gemeente Leidschendam-Voorburg van groot belang acht. De komende periode gaan we hier nog uitgebreid over in gesprek met gemeente Den Haag, inwoners en Huygens Hofwijck.”