Laatste kans voor inwoners Voorburg om signaal af te geven

25 May 2023, 08:25 uur
Lokaal
mainImage
(Foto Ap de Heus).

Op 30 mei lopen de verenigde bewonersorganisaties, van het Stationsplein Voorburg, ludiek aangevoerd door de Romeinse veldheer Corbulo, naar de raadzaal aan de Herenstraat. Om aldaar hun zorgen over het voorliggende HOV-tracé aan burgemeester Martijn Vroom aan te bieden.

Ze verzamelen op dinsdag 30 mei om 18:45 uur op Stationsplein. Vanwaar rond 19:00 uur vertrek richting de raadzaal aan de Herenstraat 72-74. De raadsvergadering over Masterplan CID Binckhorst start om 19:30 uur. Inwoners kunnen de vergadering volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal. Spandoeken mogen niet mee naar binnen.

De gemeenteraad gaat 30 mei besluiten over het Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst. Er wordt een besluit genomen terwijl er nog veel zaken onduidelijk zijn en vragen niet beantwoord zijn èn zonder een ingebouwde stopknop. Het besluit zal grote nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van Voorburg-West, en maar heel weinig voordelen voor Leidschendam-Voorburg.

"Raadsleden, bezint eer gij begint! Vraag het college nu al te starten met het leefbaarder maken van de straten in Voorburg-West, daar is geen HOV voor nodig", aldus veel omwonenden.