Fonds Vlietwensen ondersteunt zwerfafvalrapers in Voorburg

12 February 2024, 17:24 uur
Lokaal
mainImage
Zwerfafval bij de oprit van de A12.

Giosteren hebben bewoners van Voorburg voor de tweede keer de handen ineengeslagen om zwerfafval op te ruimen. Ditmaal hebben zij de steun gekregen van Fonds Vlietwensen, dat een subsidie beschikbaar heeft gesteld voor de aanschaf van afvalgrijpers.
Dankzij de bijdrage van Vlietwensen kunnen inwoners van Leidschendam-Voorburg die regelmatig willen helpen bij het schoonhouden van de gemeente nu een afvalgrijper in bruikleen krijgen van het burgerinitiatief.

Tussen 13:00 en 14:00 uur werd er opgeruimd, zoals te zien is op de bijgevoegde foto’s. Na afloop verzamelden een twintigtal deelnemers zich op het Stationsplein bij The Village Lounge voor een kopje koffie en om hun opruimervaringen te delen. Gezamenlijk hebben zij een aanzienlijke berg zwerfafval verzameld. Opmerkelijk waren de vondsten van een plastic machinegeweer, een halve wieldop en heel veel sigarettenpeuken.

Opvallend was ook de grote hoeveelheid troep bij de oprit en afrit van de A12 en de vervuiling in de beschermde ecologische Broekslootzone langs de Maanweg richting de Westenburgstraat

De groep initiatiefnemers, bestaande uit Pauline Nieuwenhuizen, Christine Bosman, Diederik Visser, Elfried Logger en Judith Geelen, is zeer dankbaar voor de steun die zij hebben ontvangen van de gemeente Leidschendam-Voorburg via de subsidie van Vlietwensen. Dit initiatief sluit aan bij het kader van de GreenChallenge van Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg en bevordert de lokale betrokkenheid van inwoners bij een schone en duurzame leefomgeving. Wilt u meelopen met een volgende zwerfafval ronde? Neem dan contact op met [email protected].
----