'Er moet extra geld naar gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg'

22 September 2023, 11:21 uur
Lokaal
mainImage

Woensdagmorgen trapte M50-voorzitter Sjoerd Potters (burgemeester van De Bilt) af in het televisieprogramma ‘Goedemorgen Nederland’. Hierbij lichtte hij de insteek van het evenement toe. Middelgrote gemeenten staan dichtbij de inwoners en spelen daarom een belangrijke rol bij thema’s als woningbouw, verduurzaming, bestaanszekerheid en maatschappelijke voorzieningen. Onderwerp van gesprek was onder andere het immense financiële tekort waar gemeenten op afstevenen, ook wel het ‘ravijn’ genoemd.

Sjoerd Potters: “Middelgrote gemeenten hebben het moeilijk doordat hun financiën en daarmee ook hun maatschappelijke voorzieningen onder grote druk staan. Het ‘ravijn’ moet definitief van tafel.” Fractievoorzitter van D66 Jan Paternotte die ook aanwezig was bij het programma gaf al direct gehoor aan deze oproep door aan te geven dat er extra geld naar gemeenten toe moet. Potters: “Een mooi eerste resultaat. Nu de andere partijen nog!”

Waardevolle dag
Met die uitspraak is ook wethouder Philip van Veller aan de slag gegaan. Als trekker van het onderwerp financiën is hij bij uitstek de persoon om die dag actief met de bezoekers in gesprek te gaan en te pleiten voor meer geld en betere afspraken. Gedurende de dag zijn naast ca. 30 Kamerleden ook bewindspersonen, fractieondersteuners en beleidsmedewerkers langs geweest en zijn in gesprek gegaan met de aanwezige M50-leden. Het dagelijks bestuur van de M50 kijkt terug op een waardevolle dag waarbij, naast het netwerken tussen de leden, ook de boodschap van de middelgrote gemeenten goed onder de aandacht is gebracht. Er zijn natuurlijk nooit garanties na zo’n dag, maar er is goede hoop dat de boodschap van de M50 effect zal hebben.