Voorburgs Dagblad | Deelscooters wekken ergernis op bij diverse inwoners
mainImage

Deelscooters wekken ergernis op bij diverse inwoners

Op het Stationsplein staan tegenwoordig tientallen deelscooters. Dit gebeurt nu ook in de woonwijken.
11 april 2021, 09:33 uur
Lokaal

Op diverse plekken in Leidschendam- Voorburg staan op de stoep in de wijken de zogenaamde deelscooters. Steeds meer bewoners gaan zich hieraan ergeren.

"De scooters horen niet bij ons in de straat", melden diverse inwoners uit bijvoorbeeld de wijk 'Oud Voorburg' aan Voorburgs Dagblad. "Voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, is het helemaal lastig. Zij moeten die dingen ontwijken". 

D66 heeft er inmiddels vragen aan wethouder Astrid van Eekelen (VVD) over gesteld.

Deze vragen luiden als volgt: 

1. Op basis van welke regelgeving is het College bevoegd om de pilots met de aanbieders van deelscooters en deelfietsen aan te gaan?

2. Kan de gemeenteraad een afschrift ontvangen van de gemaakte afspraken tussen de gemeente en de genoemde aanbieders van scooters en deelfietsen?

3. Wordt de pilot ook tussentijds geëvalueerd, of pas na afloop?

4. Hoe veel ruimte is er om tussentijds bij te sturen in de gemaakte afspraken tussen de gemeente en de genoemde aanbieders van scooters en deelfietsen?

5. Hoe wordt de gemeenteraad betrokken in toekomstige besluitvorming over deelscooters en deelfietsen?