Minder aanvragen dan verwacht voor energiesteun blokaansluiting

18 September 2023, 12:24 uur
Landelijk
mainImage

Het aantal aanvragen voor energiesteun door huishoudens met een blokaansluiting is lager dan verwacht, schrijft demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan de Tweede Kamer. Het gaat dan om mensen die wonen in een flat of appartement.

Er is voor deze groep huishoudens met een gedeelde aansluiting voor zowel gas als elektriciteit een aparte regeling opgetuigd omdat zij nauwelijks baat hebben bij het prijsplafond voor energie dat het kabinet vorig jaar instelde vanwege de hoge prijzen. Ongeveer 700.000 mensen hebben een blokaansluiting.

"Het aantal binnengekomen aanvragen blijft tot op heden achter bij de verwachting", aldus Jetten. Tot medio september zijn er 15.513 aanvragen binnengekomen en is 192 miljoen euro uitbetaald. Dat het aantal aanvragen minder is, komt volgens hem onder meer door de complexiteit van de maatregel en het feit dat de aanvraagperiode samenviel met de zomervakantie.

Voorschotten

De bewindsman past de steunmaatregel daarom op twee punten aan. De aanvraagtermijn is met een maand verlengd tot 31 oktober. Verder staat hij in bepaalde situaties een alternatieve verdeelsleutel voor de steun toe. Het gaat dan bijvoorbeeld om panden waarin zowel bedrijven als huishoudens wonen.

De kosten voor het prijsplafond pakken "relatief gunstig" uit, laat Jetten verder weten. Dat komt door de dalende tarieven en het hoge aantal contracten met tarieven onder het prijsplafond. Toch stijgt het bedrag dat hiervoor nodig is. "Desondanks is er een stijging te zien in het geraamde bedrag, aangezien er in het voorjaar ten onrechte gedeeltelijk is gecorrigeerd voor de energiebelasting die geen deel uitmaakt van de plafondtarieven." Dat wordt verrekend in de miljoenennota.

Voor het prijsplafond is tot begin deze maand voor dik 3,5 miljard euro aan voorschotten uitbetaald.


Door: ANP