mainImage

Kamer wil ook raadgevend referendum niet terug

5 juli 2022, 16:42 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

Het bindend correctief referendum is definitief gesneuveld. Nadat het CDA vorige week al had laten weten tegen de initiatiefwetsvoorstellen van de SP te stemmen, hebben in totaal 87 Kamerleden voor en 55 tegen beide voorstellen gestemd. Een motie van de VVD tot herinvoering van het raadgevend referendum - als alternatief voor een bindend referendum - is ook niet aangenomen.

De stemmingsuitslag voor de initiatiefvoorstellen van de SP is geen verrassing, omdat ook VVD en SGP eerder al hadden laten weten niets voor een bindend correctief referendum te voelen. Voor het wetsvoorstel was dit keer een tweederdemeerderheid nodig, omdat het om een grondwetswijziging gaat. Beide Kamers moeten voor en na verkiezingen over het voorstel stemmen.

Het is hiermee de vierde poging tot invoering van het bindend correctief referendum die is gestrand. Tussen 1996 en 2017 sneuvelden drie wetsvoorstellen.

Tussen 1 juni 2015 en 10 juli kende Nederland wel een raadgevend referendum. Bij een dergelijke volksraadpleging is de regering niet verplicht om de uitslag over te nemen; bij een correctief referendum wel. De VVD wilde dat raadgevend referendum terug. Een motie van VVD-Kamerlid Ulysse Ellian om het kabinet op te dragen met een wetsvoorstel hiertoe te komen, is dinsdag verworpen.

Via een landelijk referendum zouden Nederlanders zich kunnen uitspreken over een wet die door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, maar nog niet is ingevoerd. Bij een lokaal referendum zou de invoering van besluiten van gemeenteraden of Provinciale Staten door bewoners alsnog de invoering van een nee konden zeggen.


Door: ANP | Foto: ANP