Voorburgs Dagblad | Project Snippergroen start in heel Leidschendam-Voorburg

Project Snippergroen start in heel Leidschendam-Voorburg

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar


 
In november 2016 startte het project Snippergroen in de wijk Essesteijn. Ervaringen en bevindingen uit de uitvoering in deze wijk, worden gebruikt bij de uitvoering van de volgende fases van project Snippergroen. Hiervoor verleent de gemeente deze zomer opdracht aan een juridisch dienstverlener. In het najaar 2018 start het Snippergroen project in de hele gemeente.

Snippergroen

Op sommige plekken hebben inwoners een stukje gemeentegrond dat grenst aan hun tuin toegevoegd. De gemeente kijkt per locatie of het mogelijk is voor inwoners om dit stukje grond, het zogenaamde ‘snippergroen’, te kopen.

Rechtsgelijkheid

Het project Snippergroen is gestart uit het oogpunt van rechtsgelijkheid. Er zijn mensen die aan de gemeente vragen of ze een stukje gemeentegrond kunnen kopen om hun tuin groter te maken en deze mensen betalen er voor. Andere mensen gebruiken een stukje gemeentegrond zonder aan de gemeente te vragen of dat mag en zonder het te kopen. Dat is niet eerlijk. Daarom onderzoekt de gemeente met het project Snippergroen of het mogelijk is voor inwoners om eigenaar te worden van de grond.

Hiermee wordt de historisch scheef gegroeide situatie opgelost, waarbij een bewoner (bewust of onbewust) gemeentegrond gebruikt als tuin zonder dat hieraan een afspraak ten grondslag ligt, tegenover een bewoner die na een verzoek de gemeentegrond aankoopt of te horen krijgt dat de grond niet wordt verkocht.  Dit betekent niet dat in alle situaties grond wordt verkocht of verhuurd. De gemeente beoordeelt in ieder specifiek geval of uitgifte van de grond mogelijk of wenselijk is.

Bewoners met gemeentegrond krijgen een brief

Bewoners waarvan de gemeente vermoedt dat zij gemeentegrond in gebruik hebben krijgen een brief. Soms leidt dit tot een verzoek om de groenstrook terug te geven aan de gemeente, in andere situaties wordt de grond te koop aangeboden voor de snippergroen(project)prijs ( €125,- per vierkante meter k.k. gedurende de looptijd van het project Snippergroen en tot een grootte van 50m²).

Pilot project Snippergroen Essesteijn

Het project Snippergroen is gestart als pilot. Ervaringen en bevindingen uit de uitvoering van de pilot, worden meegenomen bij de uitvoering van het project Snippergroen in de andere wijken van de gemeente.

De meeste bewoners begrijpen de aanpak van de gemeente en zijn positief over het project. Een aantal bewoners verzet zich tegen het project. Dat blijkt onder andere uit het verzoek dat het college heeft ontvangen om te stoppen met de verkoop van gemeentegrond of het terugvorderen van gemeentegrond. Het college van burgemeester en wethouders besloot niet in te stemmen met dit verzoek. Het project Snippergroen wordt uitgevoerd in de hele gemeente.

Geen snippergroen, wel gemeentegrond kopen?

Ook bewoners die geen grond in gebruik hebben kunnen een verzoek doen om snippergroen te kopen. Voor hen geldt dezelfde projectprijs. Niet ieder verzoek leidt tot een verkoop van gemeentegrond. Ook hiervoor geldt dat de gemeente beoordeelt of de gevraagde groenstrook in aanmerking komt voor verkoop. Meer informatie:  www.lv.nl/snippergroen

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg

 

 


Foto: Digitaal Dagblad