Voorburgs Dagblad | 'Grondexploitatie Vlietvoorde laat verbetering zien'

'Grondexploitatie Vlietvoorde laat verbetering zien'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar


De grondexploitatie Vlietvoorde is een berekening van de kosten en opbrengsten van alle grond in het bouwplan. Een aantal jaar geleden liet de grondexploitatie een tekort van ca. -18 miljoen zien, dat is nu verminderd naar een tekort van ca. € -5,5 miljoen per 2018.

Nieuwe stappen in verkoopprocedure

In de tweede helft van 2017 heeft het project Vlietvoorde zich ontwikkeld. Het grondonderzoek is afgerond en er zijn stappen gezet in de verkoopprocedure van Vlietvoorde-Noord & Oost en Vlietvoorde-Zuid. Om het financiële effect van deze ontwikkelingen én woningmarkt te volgen, is een nieuwe grondexploitatie gemaakt. De grondexploitatie laat het verschil zien tussen de gemaakte kosten om grond te kopen in Vlietvoorde en geschikt te maken voor bebouwing en mogelijke verkoopopbrengsten in de toekomst.

Kosten en opbrengsten

De kosten en opbrengsten in de grondexploitatie Vlietvoorde zijn gebaseerd op berekeningen van (externe) deskundigen. Omdat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten is sprake van een tekort op de grondexploitatie. Dit tekort is, rekening houdend met rente en inflatie, per 1-1-2018 berekend op ca. € -5,5 mln.

Ten opzichte van de tweede herziening 2017 bedraagt de verbetering een paar ton. De hoogte van de toekomstige verkoopopbrengsten is op dit moment niet met zekerheid vast te stellen. Het uiteindelijke grondexploitatieresultaat, de uiteindelijke opbrengst van de grond, kan hierdoor lager of hoger uitvallen. Daarom wordt een bandbreedte van ca. € -8,6 mln. tot € -2,8 mln. aangehouden.

 

 

 

 

 


Foto: Digitaal Dagblad