Vetzetsarmbanden én granaten afgeleverd bij politiebureau Loosduinen

20 November 2023, 15:03 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Nationaal Monument Oranjehotel

De collectie van het Nationaal Monument Oranjehotel in Den Haag is uitgebreid met twee bijzondere aanwinsten, maar mogelijk nóg bijzonderder is de manier waarop de objecten bij het museum terechtkwamen.

Bij het politiebureau Loosduinen werden onlangs door een anoniem gebleven persoon twee originele armbanden van de Binnenlandse Strijdkrachten afgegeven. Wat deze anonieme bezorging extra bijzonder maakt, is het feit dat de armbanden werden bezorgd samen met een kistje met gedeeltelijk op scherp staande handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie heeft zich direct over de handgranaten ontfermd en deze vernietigd.

De politie zag het mogelijk historisch belang van de armbanden in en bracht deze naar het Nationaal Monument Oranjehotel in de voormalige Scheveningse gevangenis aan de Van Alkemadelaan.

Tekst gaat door onder foto.

Foto: J.L. van den Oever

Verzetsgroep

Die is erg blij met de schenking. De armbanden werden in de Tweede Wereldoorlog namelijk gebruikt door de Ordedienst (OD), een verzetsgroep die in 1944 in de Binnenlandse Strijdkrachten opging.

In 1942 en 1943 zaten bijna driehonderd OD-ers in het Oranjehotel opgesloten. Tijdens enkele processen werden tientallen van hen ter dood veroordeeld. Toch bleef de groep tot het einde van de oorlog verzet plegen.