mainImage

Haagse raad niet akkoord met camera's bij Indisch Monument

2 juli 2021, 17:07 uur
Den Haag & Regio

Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad is tegen permanente cameratoezicht bij het Indisch Monument in Den Haag. Groep de Mos/Hart voor Den Haag had daartoe een motie ingediend, nadat het monument vorig jaar daags voor de Nationale Indië-herdenking werd beklad door (pro-)Indonesische activisten.

Federatie Indische Nederlanders (FIN) had de autoriteiten gewaarschuwd over de op handen zijnde vernieling. Toch kon het monument met beledigende en racistische leuzen worden beklad. De aanslag zorgde voor een schokgolf binnen Indisch Nederland en de roep om het Indisch Monument permanent te beveiligen. De gemeente wilde echter niet verder gaan dan tijdelijke maatregelen. De autoriteiten hebben inmiddels ook laten weten dat niemand wordt vervolgd voor de ontheiliging van het grafmonument, omdat er geen zicht zou zijn op concrete verdachten. “Den Haag, ooit nog de Weduwe van Indië, buigt voor vandalen. Het is zo wachten op meer vernielingen" aldus FIN-voorzitter Hans Moll.

“We hebben allemaal de mond vol over herdenken, maar men gaf massaal niet thuis bij ons voorstel om het Indisch Monument te bewaken met een camera” aldus raadsleden Richard de Mos en Nino Davituliani. Alleen de Haagse PVV steunde de motie. Daarmee lijkt permanente bewaking van het monument voorlopig van de baan, ondanks de luide roep om maatregelen vanuit de Indische gemeenschap. Hart voor Den Haag begrijpt er niets van. “Zo moeilijk moet het toch niet zijn. In Roermond gebeurt het al, dus waarom kan het in Den Haag niet?” De Mos doelt daarmee op het Nationaal Indië-monument in Roermond, dat al sinds jaar en dag met camera’s wordt bewaakt.