Woningzoekers én asielzoekers

8 September 2022, 10:40 uur
Columns
mainImage

Jij krijgt een huis, jij krijgt een huis en jij krijgt een huis! We gaan het hier gewoon doen. Rijswijk krijgt flexwoningen. Dat zijn tijdelijke woningen voor mensen die moeilijk een huis kunnen vinden. Denk aan starters, statushouders en mensen in acute woningnood. Het klinkt als een fantastische oplossing voor de woningcrisis. Maar pas op…

Rijswijk draagt een steentje bij aan het oplossen van de woningcrisis, maar vergroot daarmee wel de asielcrisis. De flexwoningen komen namelijk in plaats van het AZC. Daar zullen vanaf november geen asielzoekers meer worden opgevangen. En dat in een tijd dat de nood hoger is dan ooit. In april nog, ondertekenden bijna 2000 mensen een petitie voor het openhouden van het AZC. De belangrijkste reden? In tijden van oorlog en crisis was het belachelijk om een goedlopende opvang te sluiten. En die situatie is niet veranderd. Integendeel. Terwijl in Ter Apel hulpverleners van Artsen zonder Grenzen bijspringen, laat Rijswijk 500 opvangplaatsen verdwijnen.

De gemeente wil de flexwoningen na twee jaar verplaatsen van de AZC-locatie naar een andere plek in Rijswijk. Daar wordt het project dan uitgebreid met meer woningen. Die zullen daar dan nog minimaal acht jaar blijven staan. Dat is op de locatie van het AZC onmogelijk. Rijkswaterstaat heeft het terrein over 2 jaar nodig. De investering die nu nodig is om het AZC tijdelijk te veranderen in flexwoningen is dan ook weggegooid belastinggeld. Daar bovenop komt nog het verlies aan huurinkomsten van het COA. En het overnemen van peperdure contracten voor de huur van de woonunits. Dit alles kost een slordige 1,2 miljoen euro.   

PvdA en GroenLinks stonden in het AZC-debat eerder dit jaar nog lijnrecht tegenover coalitiepartner Beter voor Rijswijk. De AZC-beslissing is door formateur Wörsdörfer daarom buiten het coalitieakkoord geparkeerd. En dat biedt ruimte voor een gelegenheidscoalitie die regelt dat het AZC nog even open kan blijven. De flexwoningen kunnen dan meteen op de definitieve locatie geplaatst worden. Dat is beter voor de portemonnee, beter voor asielzoekers, beter voor woningzoekenden en beter voor de reputatie van onze ondernemers. Kortom, beter voor Rijswijk. We hebben de unieke kans om een voorbeeld te zijn voor de rest van Nederland. Door verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de asielcrisis als de woningcrisis.