Voorburgs Dagblad | Papieren media raken ver achterop

Papieren media raken ver achterop

mainImage

Het bereik van papieren media in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk wordt steeds minder. Sterker nog, heel veel minder. De kranten worden steeds slechter gelezen, hebben vaak achterhaald nieuws en de adverteerders raken ontevreden. Onze vakbladen  schrijven regelmatig over de teloorgang van de papieren media. Er gaat de komende jaren dan ook veel gebeuren op media-gebied. Ik krijg steeds meer vragen over onze digitale aanpak. Bijna wekelijks geven we nu presentaties bij bedrijven, verenigingen, lokale overheden en maatschappelijke organisaties over de edities van Digitaal Dagblad. 

De digitale media Voorburgs- en Rijswijks Dagblad bereiken daarentegen iedere dag duizenden lezers. Bedrijven, maatschappelijk organisaties, (lokale) overheden, verenigingen en stichtingen kunnen zodoende partner worden van het grootste en druk bezochtste online podium van de gemeente Leidschendam- Voorburg en Rijswijk. Onze redactie publicieert gemiddeld 20 artikelen per dag. Dit doen we zeven dagen per week. Het nieuws gaat de hele dag door. Tevens zijn we adviseur op het gebied van online campagnes. We voeren zodoende regelmatig online campagnes uit om hen voor een groot publiek zichtbaar te maken. Al onze artikelen worden naast de krant zelf geplaatst op de Facebook-pagina, de gratis App en het twitteraccount van Voorburgs- en Rijswijks Dagblad. Tevens wordt er iedere avond rond 19.00 uur een gratis E-paper verzonden waarin alle links van de artikelen van die dag staan vermeld. Hoe bedoel je, een groot bereik....? Hoe vaak zie je niet dat er op de online sites van de papieren media betaald moet worden voor een bepaald artikel? Digitaal Dagblad blijft het nieuws gratis brengen. Ook het bovenregionale nieuws. 

Tevens hebben we een samenwerking met andere edities van uitgeverij Digitaal Dagblad zoals bijvoorbeeld Dagblad070 en Zoetermeers Dagblad. Juist in een periode waarin het lastig is om personeel te vinden, doen we online personeelscampagnes voor onze partners. Voeg daarbij de journalistieke ondersteuning, dan moge het duidelijk zijn dat we een toegevoegde waarde hebben. De business van onze partners, hun maatschappelijke betrokkenheid en de zakelijke mogelijkheden worden door Voorburgs- en Rijswijks Dagblad bij duizenden lezers zichtbaar gemaakt. Ook kunnen we iedere campagne en artikel meten als het gaat om de lezersaantallen. Het papierentijdperk van kranten en flyers langs de deuren is duur en heeft een steeds een kleiner bereik. Het is daarom tijd om de digitale snelweg op te gaan. Dit is het moment van verandering als het gaat om de positinering via de media en de kranten zelf. Het gaat een interessante tijd worden. 

Bart Bakker is journalist, eindredacteur en online-adviseur. Hij geeft presentaties en workshops over digitale media. Interesse? Mal naar [email protected] of naar [email protected]