Voorburgs Dagblad | Vragen over parkeerbeleid in de Binckhorst

Vragen over parkeerbeleid in de Binckhorst

mainImage

In de media hkon de fractie D66 lezen dat ‘Adressen' in de Binckhorst krijgen geen parkeervergunning voor parkeren op straat. Er komen alleen stroken voor laden/lossen en afzetten van personen. Parkeren moet op eigen terrein of in centrale voorzieningen (garage’s). Over de mogelijke effecten van het Haagse beleid op de omliggende wijken in Leidschendam-Voorburg rept Revis niet.

D66-raadslid Charlotte Bos stelde er vrageover aan het College van Leidschendam-Voorburg

1. Is het college bekend met dit beleid?

2. In de Raadsbrief 'beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 5.4.2 op 12 maart 2019 van de fractie D66 over de Binckhorst' antwoordt wethouder Rouwendal, op de vraag’ Is er overleg tussen het college van Leidschendam-Voorburg en het college van Den Haag, (of tussen de
ambtelijke ondersteuning) over de verwachte parkeeroverlast voor wijk Voorburg-West van bewoners met 2 auto’s en bezoekers? Zo ja wat behelst dit overleg, zo nee, waarom is er geen overleg hierover? Antwoord: Nee, er is na de totstandkoming van het Omgevingsplan
Binckhorst geen overleg meer geweest over de parkeergelegenheid. Enerzijds omdat de verwachting is dat de parkeernormen die de gemeente Den Haag hanteert zullen volstaan.

3. Heeft het college nu wel contact met gemeente Den Haag over de mogelijke gevolgen van de parkeernormen?

4. Word er door het college nader onderzoek gedaan over de consequenties voor aanpalende wijken Voorburg-West, Voorburg Centrum en Voorburg-Noord? 5. Wordt er geanticipeerd op dit beleid van Den Haag met passend OV-plannen?