Voorburgs Dagblad | Vragen over ontwikkeling pand 'SoZa'

Vragen over ontwikkeling pand 'SoZa'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De fractie van de VVD heeft kennis genomen van de plannen van projectontwikkelaars met de locatie van het voormalige ministerie van Sociale Zaken. Deze plannen zien zo lijkt het alleen op de noordkant van station Laan van NOI. De VVD zou graag zien dat onze gemeente samen optrekt met de Gemeente Den Haag om ervoor te zorgen dat ook de Voorburgse kant van het station op een integrale wijze ontwikkeld wordt.

De VVD stelt daarom de volgende vragen aan het College:

1. Op welke wijze is het college betrokken bij het voornemen van de Gemeente Den Haag en projectontwikkelaars om het voormalige ministerie van Sociale Zaken te slopen en op deze plek woontorens te realiseren? Wat is uw reactie op deze plannen?

2. Welke koppelkansen ziet het college voor ‘onze’ kant van het station?

3. Kunt u waarborgen dat inwoners van Leidschendam-Voorburg goed betrokken worden bij de ontwikkeling van het gebied? Zo ja, op welke wijze doet u dat?

4. Welke maatregelen neemt het college om de bereikbaarheid en de ontsluiting zowel via de weg als met het OV van Voorburg-Noord tijdens en na de bouwperiode te waarborgen?

5. Op welke wijze gaat u de gemeenteraad actief op de hoogte houden van de voortgang van grote bouwprojecten aan de rand van onze gemeente?

Vragen van de raadsleden Ole Heil en Arnold Brans


Foto: Digitaal Dagblad