Voorburgs Dagblad | Nu ook flatcoach in Leidschendam-Voorburg

Nu ook flatcoach in Leidschendam-Voorburg

mainImage

Bij de jaarlijkse prestatieafspraken met gemeenten, corporaties en huurderorganisaties zet Vidomes in op vernieuwing. Na Rijswijk krijgt nu ook Leidschendam-Voorburg een flatcoach.

Vidomes schrijft hierover: "Samen met onze Huurdersraad maken we jaarlijks prestatieafspraken met onze werkgemeenten, collega-corporaties en de andere huurdersorganisaties. Elk jaar is het een flinke klus om alles rond te krijgen. De afspraken gaan veelal over: woningvoorraad, betaalbaarheid en nieuwbouw; wonen met zorg, inzet van welzijn, leefbaarheid en veiligheid, duurzaamheid en milieu. ‘Verschil maken!’, zo luidt de titel van onze strategische visie. Dat verschil maken we ook graag bij de prestatieafspraken. We proberen niet alleen tot vernieuwing te komen maar delen ook graag succesvolle projecten in de ene gemeente met andere gemeenten".

Succesvolle flatcoach in Rijswijk
Wij willen dat iedereen prettig en veilig woont. Samen met partners als zorgorganisaties, politie, gemeenten en huurders zorgen we daar graag voor. Een succesvol project op dit terrein is de flatcoach voor seniorencomplexen in Rijswijk. Dit is een samenwerkingsproject van Vidomes, Rijswijk Wonen, Welzijn Rijswijk, Florence & WZH, dat de gemeente Rijswijk subsidieert.

De flatcoach is iemand die mensen bij elkaar brengt en anderen stimuleert om activiteiten te organiseren of zaken te regelen met als resultaat een minder eenzaam gevoel. Hij of zij coacht bewoners dus op het gebied van welzijn, wonen en zorg. De coach kan bewoners bijvoorbeeld wijzen op hulp en begeleiding, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen. Ook stimuleert de coach deelname aan activiteiten. En gaat het niet goed met bewoners? Is iemand eenzaam? Of is er sprake van overlast? Dan meldt de coach dat.

Waarom is het flatcoachproject in Rijswijk zo succesvol?
Bewoners praten mee en hebben invloed op de invulling van het project.
Als functionaris werkt de flatcoach voor bewoners en meerdere organisaties.
Er zijn mogelijkheden om de kosten laag te houden: inzet van studenten, zelfwerkzaamheid van bewoners en gebruik van een woning als activiteitencentrum.
De flatcoach draagt bij aan goed nabuurschap in de complexen.
De eenzaamheid neemt af en er ontstaat een (nog) prettiger woonklimaat.
Leidschendam-Voorburg krijgt ook een flatcoach
Vanwege het succes in Rijswijk gaan we ook graag in andere gemeenten met de flatcoach aan de slag. In de prestatieafspraken voor Leidschendam-Voorburg is vastgelegd dat we samen met Florence, WZH, WOEJ en WoonInvest starten met de flatcoach. De gemeente subsidieert voor een periode van twee jaar.

Binnenkort starten we met de werving van een parttime flatcoach. Ook bepalen we in welke complexen de flatcoach meerwaarde heeft. Uiteraard gaan we in die complexen met de bewoners in gesprek om te horen of er behoefte is aan zo’n coach.

Enthousiasme bij meer gemeenten?
We zijn blij dat we nu ook in Leidschendam-Voorburg starten met de flatcoach. We hopen dat ook onze andere twee werkgemeenten Zoetermeer en Delft enthousiast worden. Wilt u meer informatie over de flatcoach? Stuur dan een e-mail naar [email protected] of [email protected]


Door: Vidomes