Voorburgs Dagblad | Kopers huizen verzekerd van afbouw woningen

Kopers huizen verzekerd van afbouw woningen

mainImage

Wat zijn de gevolgen van het faillissement van Schouten B.V. voor kopers en de gemeente op korte termijn? Deze vraag stelde de CDA-fractie aan het College van de gemeente Leidschendam- Voorburg dat daarop het volgende antwoord gaf. 

"Dit faillissement betreft dus alleen de activiteiten en contracten van het Aannemingsbedrijf (hierna “Schouten Bouw”). Zoals in de raadsbrief van eind augustus is beschreven, heeft de gemeente geen contracten met Schouten Bouw, maar wel met de zusteronderneming Schouten & De Jong projectontwikkeling BV"

"De gemeente heeft maar 1 openstaande vordering op Schouten Bouw ter hoogte van € 3.666,66. De Vof Leidschendam Centrum (hierna “de Vof”) heeft 3 vorderingen op Schouten Bouw, tezamen een bedrag ter hoogte van ca. € 92.000. De gemeente en Vof hebben deze vorderingen ingediend bij de curator.
Bij onvoldoende dekking voor de vorderingen van de Vof, heeft de grondexploitatie van de Vof overigens voldoende reserve om dit op te vangen.
De (financiële) gevolgen op korte termijn voor de gemeente zijn dus zeer beperkt". 

"Voor de individuele kopers ligt dat uiteraard anders. Bij de drie betrokken bouwlocaties in de gemeente zijn al vertragingen opgetreden in de bouw, die voor
de meeste kopers al hebben geleid tot extra kosten. Hoewel de curator heeft laten weten snel duidelijkheid te willen bieden aan kopers, zal ook de afhandeling van het faillissement de nodige extra vertraging met zich brengen. Gelukkig worden alle woningen die in aanbouw zijn (Molenpadlocatie, Plaspoelkade en Voorburgs
kwartier) gebouwd onder garantie van Woningborg. De kopers zijn daarmee in ieder geval verzekerd van afbouw van de woningen" 


Door: Bart Bakker