Voorburgs Dagblad | 'In de Bogaard' serieuze concurrent voor Ldam-Vbg

'In de Bogaard' serieuze concurrent voor Ldam-Vbg

mainImage
De plannen van 'In de Bogaard'.

De gemeente Leidschedam-Voorburg krijgt in de vorm van het (winkel)gebied 'In de Bogaard' er een serieuze concurrent bij als het gaat woongenot, werken en winkelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Mall of the Netherlands ontstaat er bij 'In de Bogaard' een bijzondere combinatie van wonen, werken en een winkelgebied. Deze week heeft de gemeenteraad van Rijswijk groen licht gegeven voor de uitvoering van het Masterplan In de Bogaard en omgeving.

"Een belangrijke mijlpaal want nu kunnen we beginnen met de grootscheepse transformatie het Bogaard-gebied. Met alle betrokkenen zoals vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, winkeliers en bewoners gaan we toewerken naar een nieuw stedelijk centrum waar gewoond, gewinkeld, gewerkt en gerecreëerd kan worden", aldus wethouder Armand van de Laar. 

Het winkelcentrum verandert op basis van het Masterplan ingrijpend. De leegstaande winkels worden vervangen door woningen. Er komt een nieuwe straat, twee nieuwe pleinen met bomen en terrassen. Naast winkels komt er meer ruimte voor horeca en voorzieningen als kinderopvang. Na de zomer starten de eerste zichtbare werkzaamheden op het Bogaardplein dat helemaal opnieuw wordt ingericht. 

Na de zomer starten de eerste zichtbare werkzaamheden op het Bogaardplein. Dan is als het goed is ook net de eerste woontoren, De Generaal op de hoek Steenvoordelaan en Generaal Spoorlaan opgeleverd. In 2021 staat, na het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure, sloop en nieuwbouw van De Terp op de planning. "De andere ontwikkelingen uit het Masterplan, sloop en nieuwbouw van de Sterpassage, ontwikkelingen langs de Prinses Beatrixlaan én verlegging van de rijbanen van de Prinses Beatrixlaan volgen dan in de periode van 2022 tot ongeveer 2029. Gaandeweg zal het Bogaard-gebied uitgroeien tot een volwaardig stadshart waar we met z’n allen trots op zijn", aldus Armand van de Laar. 


Door: Bart Bakker | Foto: Gemeente Rijswijk