Voorburgs Dagblad | 'Hoge parkeerdruk door bouwwerkzaamheden'

'Hoge parkeerdruk door bouwwerkzaamheden'

mainImage
De dagelijkse files zijn mede de aanleiding voor de parkeerdruk. Het Damcentrum kan al het verkeer simpelweg niet aan.

Het college heeft dit jaar een parkeeronderzoek verricht naar parkeren in het Damcentrum. "In 2017, ter voorbereiding van een aangepaste dynamisch parkeerbalans, is ook een parkeeronderzoek verricht", aldus raadslid Floor Kist (GroenLinks). "Kan het college de belangrijkste verschillen tussen deze onderzoeken aangeven?".

Het College heeft hierop als volgt geantwoord. 

"In het raadsvoorstel ‘Parkeerbalans en parkeermaatregelen Leidschendam Centrum’ is een vergelijking gemaakt tussen de tellingen van 2017 en 2018. De vergelijking is gemaakt voor het plangebied als geheel.Voor een gedetailleerdere vergelijking zijn de resultaten van de parkeerdrukmetingen van 2017 en 2018 in bijgevoegd overzicht naast elkaar gezet. Hierin zijn ook de verschillen per zone zichtbaar. Te
zien is dat de verschillen in zone 2 en 3 niet heel groot zijn. In zone 1 is het aantal parkeerders op alle momenten iets afgenomen, met een iets lagere parkeerdruk tot gevolg. In zone 4 is het aantal parkeerders toegenomen, maar tegelijkertijd is ook de capaciteit toegenomen ten gevolge van de oplevering van bouwplan Rijnlandstraat. De parkeerdruk wijkt daardoor niet heel erg af ten opzichte
van 2017".

"In zone 5 is het aantal parkeerders een fractie afgenomen, maar is een zeer hoge parkeerdruk te zien, doordat de capaciteit met 26 parkeerplaatsen is afgenomen ten gevolge van de bouwwerkzaamheden aan de Warmoezierstraat en Plaspoelkade/Van Ravesteynkade". 


Foto: Ap de Heus