Voorburgs Dagblad | Herontwikkeling pand Appelgaarde aan de orde

Herontwikkeling pand Appelgaarde aan de orde

mainImage
De Appelgaarde houdt de gemoederen al enige tijd bezig.

De herontwikkeling van het kantoorpand Appelgaarde 2-4 komt vanavond aan de orde tijdens commissievergadering Omgeving van de gemeente Leidschendam- Voorburg. Het schept volgens ingewijden voor het stationsgebied en de naast gelegen woonwijk kansen om een integrale kwaliteitsslag te maken. "Het is de uitgelezen mogelijkheid om niet alleen een kwaliteitsimpuls voor plot Appelgaarde 2-4 tot stand te brengen, maar juist ook om van de Voorburgse zijde van station Den Haag Mariahoeve een kwalitatief hoogwaardige stationsomgeving te maken", meldt de gemeente. "Door de ontwikkelaar zijn in een eerder stadium de ambities van omwonenden, ondernemers, gemeente en andere betrokken partijen neergelegd in een ambitiedocument. Deze ambities vormen de basis voor de opgestelde ontwikkelvisie. Deze ontwikkelvisie is nog geen uitgewerkt plan, het geeft de ambitie weer voor de toekomstige herontwikkeling van dit gebied. Op basis van deze visie zullen afspraken worden gemaakt met betrokken partijen in het gebied en zullen plannen verder worden uitgewerkt.".