Voorburgs Dagblad | Herontwikkeling Fonteinkerk kost parkeerplaatsen
mainImage

Herontwikkeling Fonteinkerk kost parkeerplaatsen

24 juli 2020, 20:22 uur
Bouw & Wonen

De herontwikkeling van de Fonteinkerk aan de Fonteynenburglaan nummer 1 in Voorburg zal ook een aantal nadelen met zich meebrengen. Wethouder Jan Willem Rouwendal geeft ruiterlijk toe dat het ten koste zal gaan van parkeerplaatsen in de nabije omgeving van het pand.

Rouwendal: "Op het eigen terrein zijn 24 parkeerplaatsen ingetekend, terwijl op grond van de gemeentelijk nota parkeernormen voor 19 dure appartementen 30 parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd. Uit de ingekomen zienswijzen blijkt dat de gekozen parkeeroplossing voor het plan Fonteinkerk de meeste bezwaren oproept. Andere oplossingen zijn echter niet voor handen. Op het eigen terrein behorende bij de Fonteinkerk zijn maximaal 24 parkeerplaatsen op een kwalitatief goede manier in te passen.

"Het terugbrengen van het bouwvolume om de parkeereis omlaag te brengen leidt tot een negatieve grondexploitatie. Een ondergrondse parkeergarage is om dezelfde reden geen optie, waar bij komt dat ter plekke een zeer hoge archeologische verwachting geldt door het nabijgelegen ‘Forum Hadriani’. In dit geval ligt de oplossing in het realiseren van één parkeerplaats per woning, waarbij toekomstige bewoners worden uitgesloten van de mogelijkheid om een ontheffing te krijgen van de ter plekke geldende blauwe zone. Daarnaast
wordt één parkeerplaats gereserveerd voor een deelauto en zijn vier parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekersparkeren. Tot slot blijkt uit een door de ontwikkelaar uitgevoerde parkeerdrukmeting dat ter hoogte van de Fonteynenburghlaan voldoende restcapaciteit is om het bezoekersparkeren op te vangen mocht dat nodig blijken".