Zorgen om uitstel van operaties

24 March 2020, 17:24 uur
Algemeen
mainImage

Steeds meer mensen krijgen als gevolg van het coronavirus te maken met afgezegde afspraken bij ziekenhuis, specialist of huisarts. De Patiëntenfederatie meldt op basis van eigen onderzoek dat de mensen over het algemeen begrip hebben voor het afzeggen van afspraken. De patiënten maken zich wel zorgen over eventuele nadelige gevolgen van het uitstel van een behandeling of operatie.

Na het afzeggen van een afspraak maakt 60 procent van de deelnemers aan het onderzoek zich enigermate zorgen en laat een kwart weten redelijk tot heel veel zorgen te hebben. De Patiëntenfederatie roept ziekenhuizen en artsen op patiënten volledig in te lichten over de mogelijke gevolgen van het afzeggen van afspraken.

In veel gevallen is een alternatief voor een persoonlijke afspraak niet mogelijk. Maar daar waar het wel kan, wordt dit wel aangeboden. 45 procent van de mensen met een afspraak in het ziekenhuis die niet doorging, kreeg een alternatief aangeboden. Van die groep heeft 78 procent gebruikgemaakt van het (veelal telefonische) alternatief met bijvoorbeeld een arts of specialist in dat ziekenhuis.

Aan het onderzoek hebben 8000 mensen meegedaan.