Voorburgs Dagblad | 'Wees zuinig op onze bomen in Ldam-Vbg'

'Wees zuinig op onze bomen in Ldam-Vbg'

mainImage
(Foto Stadsbeheer)

Bomen geven soms wel eens wat overlast in de vorm van schaduw, afgevallen blad of door de insecten die erin zitten. "Maar wat veel mensen zich niet realiseren is dat een boom ook veel goede dingen geeft", meldt Stadsbeheer van de gemeente Leidschendam-Voorburg op hun Facebook-pagina. "Om dit onder de aandacht te brengen is bij twee bomen in de gemeente (de monumentale linde in de Herenstraat in Voorburg en een plataan bij de sluis in Leidschendam) een bordje aangebracht wat een boom allemaal doet. Zo is op dit bordje te zien dat deze boom bij de sluis in Leidschendam jaarlijks 27 kg CO2 opslaat, 1100 liter regenwater vasthoudt, 458 gr fijn stof afvangt en 117 dagen zuurstof voor 1 persoon produceert. In totaal heeft deze boom al 670 kg CO2 vastgelegd, wat gelijk staat aan 22.569 autokilometers. Daarnaast zorgt deze boom ook nog eens voor extra verkoeling op warme dagen en biedt hij onderdak aan allerlei vogels en insecten. Iets om zuinig op te zijn dus..."