Voorburgs Dagblad | Vragen over optreden politie
mainImage

Vragen over optreden politie

3 oktober 2019, 09:55 uur
Algemeen, 112

Sinds afgelopen vrijdag staat op de site van Omroep West een bericht, waarin één van de jongeren die tijdens de relletjes na afloop van de Vlietdagen gearresteerd werd, zijn relaas doet over de gang van zaken deze zaterdagavond/nacht en over waarom hij nadat de zaak tegen hem geseponeerd is, aangifte doet tegen één van de politieagenten . GroenLinks is geschokt over het in dit bericht gemelde geweld nadat deze, toen nog verdachte, al gepepperd en geboeid was en het uitblijven van verzorging, nadat daar zelfs specifiek om gevraagd werd en nadat dit beloofd was.

Hier zijn dan ook de volgende vragen over:

- Is de Burgemeester op de hoogte van de feiten in boven genoemd bericht? Is dit bericht een goede weergave van de feiten?

- Is de Burgemeester op de hoogte de aangifte van deze jongen en eventuele andere aangiften?

- Heeft de agent in burger zich wel of niet kenbaar gemaakt als agent?

- Is er nadat deze arrestant geboeid was nog geweld tegen hem gebruikt en zo ja waarom?

- Is er wel of geen verzorging van de in het stuk genoemde ambulance geweest?

- Waarom is er geen arts geraadpleegd toen daar door de arrestant en zijn familie om gevraagd werd.

- Waren de ongeregeldheden, zaterdagavond en de gevolgen daarvan (het gebruik van de wapenstok en pepperspray) verwacht?

- Zo ja, waren er voldoende maatregelen getroffen om dit te voorkomen?

- Zo ja, waren er voldoende maatregelen getroffen indien er ingegrepen moest worden, zoals bijvoorbeeld ambulance/ EHBO?

- Is er in dit soort gevallen (verwachte ongeregeldheden bij een evenement) wel voldoende toezicht op de arrestanten in het politiebureau te Zoetermeer? Zodat als zij medische hulp nodig hebben, dat geboden kan worden?

- Als er ongeregeldheden verwacht worden, wordt hier dan rekening mee gehouden bij het verstrekken van de vergunning?


Foto: Politie Charlois