Voorburgs Dagblad | Vergiftiging van bomen

Vergiftiging van bomen

mainImage
De vergiftigde bomen moeten worden weggehaald.

De drie dode bomen in de wijk Seghwaert in Zoetermeer zijn vergiftigd. Dat blijkt uit het onderzoek van de gemeente. Een plataan aan de Akkerdreef en twee platanen aan de Meervalsloot zijn plotseling gestorven, omdat iemand er gaten in heeft geboord en gif heeft ingespoten.

"We betreuren dit en hebben aangifte van vernieling gedaan bij de politie", aldus een verklaring van de gemeente Zoetermeer.

Er is een kapvergunning aangevraagd voor de drie bomen. Na het afronden van de procedure kapt de gemeente de bomen en plant er nieuwe bomen voor terug.

"Soms kan er sprake zijn van tegenstrijdige belangen. Aan de ene kant zijn bomen waardevol en aan de andere kant kunnen buurtbewoners overlast ervaren van bomen. Het is niet de bedoeling dat inwoners zich het recht toe-eigenen om een boom te doden. Dit kan bovendien gevaarlijke situaties veroorzaken. De gemeente zoekt altijd een juiste balans. Bij ingewikkelde zaken adviseert de externe Adviescommissie Bomen aan het college van burgemeester en wethouders of er wel of niet een boom gekapt kan worden in de openbare ruimte", besluit de gemeente.