Voorburgs Dagblad | "Minister brengt SEH in Den Haag in gevaar"

"Minister brengt SEH in Den Haag in gevaar"

mainImage
Haags Bronovo-ziekenhuis gaat uiterlijk 2024 dicht

Op 3 oktober 2019 staat het “Algemeen Overleg Spoedzorg LUMC/Bronovo van 26 juni 2019 ” op de agenda van de Commissie voor Volksgezondheid, Zorg en Sport.

De minister van Volksgezondheid, Bruno Bruins, heeft tijdens het Algemeen Overleg van 26 juni jl. over spoedzorg LUMC/Bronovo toegezegd informatie te geven rond de gegevens en cijfers van het regionaal overleg acute zorg (ROAZ) voor de scenario’s en besluitvorming rondom het sluiten van de SEH bij Bronovo.

De minister schrijft dat het GHOR op ambtelijk niveau de impact verkend heeft van de verplaatsing van de acute zorg van HMC-locatie Bronovo naar HMC locatie Westeinde. De GHOR heeft in samenwerking met de RAV en het ROAZ een nieuw gewondenspreidingsplan gemaakt. Feitelijke weergave is dat, door de sluiting van verschillende SEH’s, de opvangcapaciteit (T1 tot en met T3) bij grote calamiteiten minder wordt. Daarbij wordt opgemerkt dat dit ten opzichte van de totale opvangcapaciteit in de regio een beperkte reductie is

De Facebookgroep “Bronovo MOET Blijven” is het niet eens met de minister. Dat er sprake is van een beperkte reductie in de regio is duidelijk maar niet relevant. Het gaat om de reductie in het gebied waarin patiënten die normaal naar de SEH van Bronovo zouden gaan. Zij moeten nu binnen de maximum rijtijden voorschriften een andere SEH moeten kunnen bereiken. Dat gebied is veel kleiner en dus is de reductie veel hoger en levert het daardoor meer risico`s op. De minister geeft hierover geen enkele informatie en die is wel nodig om een goed beeld te krijgen van de risico`s die ontstaan door het wegvallen van de SEH van Bronovo.

Wettelijke aanrijtijden ambulance komen in gevaar. De sluiting van Bronovo zal ook impact hebben op de aanrijtijden, die wettelijk zijn vastgesteld op 12 minuten. Rekenend vanuit Scheveningen-Dorp is de aanrijtijd naar het Westeinde-ziekenhuis 11 minuten ‘s-nachts met een snelheid van 50 km/u. De aanrijtijd wordt wettelijk al met pakweg 2 minuten ingekort i.v.m. de benodigde tijd van melding tot instappen. Daarmee komen de aanrijtijden in gevaar en worden veel te krap mede door de wegversmallingen en snelheidsbeperkende maatregelen vanuit de gemeente. Bij ons worden gevallen gemeld met wachttijden van 30, 40 en 54 minuten. Zo ook heeft iemand na ambulancetransport vanwege hartklachten 45 minuten op een gang van de SEH Westeinde liggen wachten. De SEH van HAGA Leyenburg-ziekenhuis heeft al meerdere malen de SEH vanwege drukte moeten sluiten en verwijst dan patiënten door naar Delft.

Sluiting SEH Bronovo is ook onverantwoord bij immense groei toerisme Scheveningen Het toerisme op Scheveningen zal bovenop de huidige 5 miljoen de komende 5 jaar gaan groeien met 2 miljoen per jaar volgens de prognose van de gemeente. Kortom, in een periode van 5 jaar zo’n 12 miljoen toeristen. Dat zal de SEH's en huisartsenposten in vergelijking met 2019 extra gaan belasten. Het behoud van Bronovo incl. SEH is dan ook van eminent belang.

Binnen het verzorgingsgebied van Bronovo zijn ook veel sportverenigingen actief die ook een beroep doen c.q. deden op de SEH van het Bronovo. Het effect van de sluiting is niet doorgerekend. Sporters lopen verhoogd risico zonder SEH Bronovo. Het LUMC heeft deze sportverenigingen al benaderd en duidelijk gemaakt geen

ongevallen door te sturen naar het LUMC. Tevens is attractiepark Duinrell ook benaderd met deze mededeling.

De minister vergeet verder dat het verzorgingsgebied Bronovo groter is dan Benoorden- en Bezuidenhout alleen. Het verzorgingsgebied van Bronovo bestrijkt Stadsdeel Scheveningen, Archipel buurt, Willemspark, Mariahoeve, Den Haag Centrum, Den Haag Zuidwest, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Het gaat hier dus over zo’n 70000-100.000 inwoners die zonder “hun” ziekenhuis, huisartsenpost, SEH etc. komen te zitten; de rampzalige gevolgen voor de patiënten zijn nu al te merken door het heen en weer schuiven van zieke mensen bij de behandeling van hun (spoed)klachten. Dit verzorgingsgebied zal toenemen wanneer het HAGA Rode Kruis-ziekenhuis ook de deuren sluit. Na de zekere sluiting van het HAGA Rode Kruis-ziekenhuis komen daar nog zo’n 60.000 mensen uit de wijken Segbroek en Vogelwijk bij.

De SEH-verdeling in Den Haag wordt door het wegvallen van Bronovo zo scheef dat het voor bepaalde verzorgingsgebieden gevaren oplevert. Het Noorden van Den Haag inclusief Scheveningen en Wassenaar zijn volledig verstoken van een goed bereikbare SEH in hun woongebied, zeker in de spitsuren, wanneer het centrum van Den Haag volledig vastzit.

Veel mensen uit de bovengenoemde gebieden worden niet betrokken bij de samenspraak. Veelal komen uitnodigingen vlak voor of zelfs na informatiebijeenkomsten binnen.

Daarnaast zijn vele expats niet op de hoogte wat er allemaal met Bronovo gebeurt. Zo ook hebben wij iemand gesproken die eenmaal per jaar vanuit Duitsland naar Bronovo komt voor zijn jaarlijkse check-up. Dit op basis van zijn ervaringen in de tijd dat hij hier in Den Haag verbleef.

Tenslotte is er onze basiskritiek op het willen sluiten van Bronovo de groei van de bevolking welke wordt voorspeld door gemeente en RIVM. In 20 jaar tijd neemt de bevolking van Den Haag met 5.000 inwoners per jaar, d.i. met 100.000 inwoners, toe (bijna gelijk aan het inwonertal van de stad Leiden). In het rapport van KPMG, waarop de sluiting van Bronovo is gebaseerd, wordt geen rekening gehouden met deze bevestigde bevolkingsgroei van 5000 inwoners per jaar rekenend vanaf 2018. De rest van de bevolking vergrijst en zal meer ziekenhuiszorg nodig hebben.

Het toerisme in Den Haag neemt naar verwachting fors toe. Het HAGA Rode Kruisziekenhuis sluit. Met al deze factoren heeft de Raad van Bestuur van HMC bij hun toekomstprognoses van de ziekenhuiszorg in groot Den Haag geen rekening gehouden. Het zou een ramp zijn voor Den Haag wanneer het ziekenhuis Bronovo echt zou worden gesloten en de SEH dicht zou blijven.


Foto: Digitaal Dagblad