Voorburgs Dagblad | Ingezonden: 'Durven te kiezen'

Ingezonden: 'Durven te kiezen'

mainImage
Het Bronovo-ziekenhuis gaat uiterlijk 2024 helemaal dicht

In haar ambitie voor de zorg op maat in Den Haag heeft de Raad van Bestuur (RvB) van het Haags Medisch Centrum (HMC) gekozen voor de vlucht vooruit. In een visionair stuk of moeten wij zeggen een visioen van louter vergezichten maakt de RvB gewag van een ziekenhuiszorg die zover van de realiteit staat dat het erg veel vergt van het inlevingsvermogen en de fantasie van de patiënt die voor zijn zorg is aangewezen op het HMC.

Naar deze club heeft minister Hugo de Jonge van Volkswelzijn en Sport zijn oren laten hangen. Dat de minister heeft aangetoond bijzonder weinig inzicht te hebben in de gang van zaken binnen de ziekenhuis muren is inmiddels een gegeven. In begin maart 2020 maakten wij ons in woord en geschrift al zorgen over de blinde vlek die bestuurders in de zorg hebben voor de meest voor de hand liggende oplossingen ook al betekende dat in dit geval dat er een koersverandering ter attentie van een nakende vastgoed deal moest worden ingezet.

We hebben het over het Bronovo ziekenhuis dat bij de start van de Corona crisis stelselmatig werd genegeerd als hét ziekenhuis voor de cohort behandeling van Covid-19 geïnfecteerde patiënten. Wel werd er voor een kleine 14 miljoen euro een Ahoy hal ingericht (nooit gebruikt). Een van ons ging zelf aan de slag in een verpleeghuis waar een hoekje was afgeschermd voor post covid 19 patiënten die nog zuurstof afhankelijk waren.

Wat hem opviel was de bereidheid van verpleging en jonge artsen om in die "houtje-touwtje" constructie aan de slag te gaan en hoe zij er "het beste " van maakten. Het waren jonge algemeen artsen en tropenartsen in opleiding die de voorhoede vormden van verpleegkunde troepen. Ervaren verpleegkundigen, fysiotherapeuten, schoonmakers etc, gingen enthousiast aan het werk. Het meest schrijnende was wel de wetenschap dat er een volledig ingericht, deels leeg, ziekenhuis op fietsafstand voorhanden was.

Om na de ontstane mediaophef, aan alle speculaties een einde te maken werden de beademingsmachines uit de OK van het Bronovo verwijderd, en opgeslagen in het Westeinde Ziekenhuis (Nooit gebruikt). Op het parkeerterrein van het Westeinde werd voor zeer veel geld (180.000 euro) een mobile CT-scan gezet. In het Bronovo stond en staat op 20 meter van de Spoedeisendehulp (SEH) een ‘state of the art’ CT en MRI-scan. De les die elke tropenarts leert namelijk dat je geïnfecteerde patiënten zoveel als mogelijk van de reguliere zorg moet proberen te scheiden werd genegeerd. Mede daardoor is er een reguliere zorgvraag debet ontstaan dat vermoedelijk meer schade gaat aanrichten aan de volksgezondheid dan het covid-19 virus.

Als ik dit schrijf, heeft minister de Jonge naar aanleiding van Kamervragen, ingediend door de facebook groep Bronovo MOET blijven, in zijn wijsheid besloten dat hij geen aanleiding ziet om het Bronovo voor sluiting te behoeden. Dat daarmee de zorg voor plusminus 120.000 inwoners van Den Haag Noord; Wassenaar; Benoordenhout, Bezuidenhout, Scheveningen, Voorburg; Leidschendam; Voorschoten op de tocht komt te staan deed hij af met:" ik begrijp (sic) dat zij goede zorg dicht bij huis willen hebben, en dus feitelijk een ziekenhuis om de hoek"

Maar dat is in dit geval een ernstige misvatting. Anders dan minister de Jonge ons wil doen geloven is er voor deze bevolkingsgroep helemaal geen zorg op maat en als hij er is, dan is er door de belabberde bereikbaarheid van het Westeinde geen doorkomen aan. De wachttijden voor eerste consulten en behandeling in het Haags Medisch Centrum behoren tot de langste in Nederland.

We leven door de zeer reële dreiging van een tweede golf aan covid-19 besmettingen in volstrekt andere tijden. Door het nu sluiten of het accorderen van een zogenaamde sterfhuisconstructie met betrekking tot het Bronovo gaat de minister voorbij aan het advies van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) dat juist pleit voor uitbreiding van IC plaatsen en klinische beddencapaciteit. (Respectievelijk 600 en 1300).  Wie zoals de Jonge de spil in het zorgstelsel wil zijn moet bereid zijn te draaien. Teamwerk in tijden van crisis is vooral faciliteren van dat wat er op de werkvloer gebeurt en niet het top-down implementeren van maatregelen gebaseerd op loze ambities die, hoe wonderschoon ook gepresenteerd, niet verankerd zijn in de werkelijkheid. Toch zal dat de toewijding van de artsen, verpleegkundigen en alle andere handen aan het bed niet erg beïnvloeden. Wie om het geldelijk gewin de zorg ingaat, kan zich beter in 8 weken tot lifestyle coach laten omscholen.

Minister de Jonge afficheert zich nadrukkelijk als de man van het midden, dé aanvoerder van het CDA en droomt van het premierschap van de BV Nederland.

Maar het sluiten en slopen van een recentelijk voor vele tientallen miljoenen verbouwd ziekenhuis om er peperdure appartementen neer te zetten, en dat in een tijd dat de schaarste in de zorg haar hoogtepunt heeft bereikt, zou wel eens kunnen uitgroeien tot een enorme politieke blooper.

De kop van het zorgplan van het HMC luidt: "durven te kiezen"

Wel .......u heeft nog tot zaterdag ochtend de tijd

Met vriendelijke groet,

Namens de facebook groep Bronovo MOET blijven & Houd BronovOpen, Hans Borrias, Bert van der Ham, Lenette van Heeren, Jan Sluimers, Robert Bijloos

 

 


Foto: Digitaal Dagblad