Voorburgs Dagblad | D66 wil onderste steen boven na valpartij in Fluit

D66 wil onderste steen boven na valpartij in Fluit

mainImage

Naar aanleiding van collegemail inzake de vervanging van de tegels van zwembad De Fluit (d.d. 10 april jl.) heeft de fractie van D66 bij monde van raadslid Mahjoub Mathlouti een aantal vragen aan wethouder Nadine Stemerdink. 

In de mail geef het college aan dat de afgelopen periode 7 zwembadbezoekers ernstig zijn uitgegleden.

1a. Welke periode wordt exact bedoeld met “de afgelopen periode”?

1b. Ondanks het gebrek aan administratie van val- en glijpartijen in de zwembaden door Sportfondsen, heeft het college informatie dat 7 valpartijen in de periode waar vraag 1a naar verwijst een stijging is ten opzichte van vergelijkbare periodes?

2. Wanneer was het eerste ongeval /valpartij als gevolg van de gladde tegels bij het college bekend?2b. Welke gevolgen hebben de glij- en valpartijen gehad voor de bezoekers van het zwembad?

3. Wat was de inhoud van de drie officieel ingediende klachten door de zwembadbezoekers? In de mail geeft het college aan dat 30% van de tegels in het kleedkamergebied hebben losgelaten door ondeugdelijk werk van BAM

4. Zijn de 7 genoemde ongevallen gevolg van betreffende ondeugdelijke tegels? Zo ja, kunt u
dit toelichten? Zo nee, waarom niet? Sinds wanneer liggen de bestaande tegels in het zwembad?

Wanneer zouden deze tegels conform planning normaal gesproken vervangen worden In de mail geeft u aan dat u middels de raadsbrief van de 1e Turap verantwoording aan de raad aflegt.