mainImage

224 bomen worden gemeentelijke monument

Astrid van Eekelen
3 september 2020, 20:02 uur
Algemeen

Voor het eerst heeft de gemeente bomen aangewezen als monument. Het gaat om 41 particuliere en 183 gemeentelijke bomen. Het zijn karakteristieke bomen die ouder zijn dan 80 jaar en een belangrijke bijdrage leveren aan het groene karakter van onze gemeente. Om particuliere eigenaren te ondersteunen in het onderhoud van de bomen, kunnen zij sinds 1 september subsidie aanvragen.

Wethouder Astrid van Eekelen voor cultureel erfgoed: “In de gemeente Leidschendam-Voorburg staan veel oude en waardevolle bomen. Bomen zijn belangrijk voor het duurzame en groene karakter van onze gemeente. We willen graag dat deze bomen goed onderhouden worden en voor toekomstige generaties behouden blijven. Daarom voegt de gemeente bomen toe aan de monumentenlijst en breidt de mogelijkheden voor subsidie uit.”

Monumentensubsidie uitgebreid
De gemeente heeft de regels voor de subsidie voor monumenten herzien. Naast de uitbreiding voor subsidie voor bomen is het nu ook mogelijk subsidie te krijgen voor het verbeteren of verwijderen van reclame-uitingen in het Sluisgebied en het Huygenskwartier.

Een eigenaar van een monument kan een keer per drie jaar een bijdrage krijgen voor de restauratiekosten tot een maximum van 7.500 euro, onder voorwaarde dat de eigenaar lid is van de Monumentenwacht en een meerjarenonderhoudsplan laat maken. Per monumentale boom kan eens per vijf jaar subsidie worden aangevraagd tot een maximum van 500 euro. Voor het verwijderen of verbeteren van een reclame-uiting is dat eenmalig maximaal 500 euro.

Als het plafond van de jaarlijkse subsidiepot van de gemeente bereikt is, worden de aanvragen het jaar daarop behandeld. Een monumenteneigenaar kan een aanvraag voor een restauratiesubsidie indienen door middel van het aanvraagformulier voor subsidie.
Aanvraag subsidie voor gemeentelijk monument