Voorburgs Dagblad | Voetbalamateurs lijden dit seizoen flink verlies
mainImage

Voetbalamateurs lijden dit seizoen flink verlies

8 maart 2021, 10:26 uur
Sport

Meer dan de helft van de amateurclubs in het voetbal weet zeker dat het seizoen vanwege de coronacrisis met verlies wordt afgesloten. Toch is de acute nood minder hoog dan werd verwacht in mei. Destijds vreesde 18 procent voor het voortbestaan als er niet gevoetbald zou worden. Nu zegt nog geen 5 procent van de verenigingen dat daarover op dit moment zorgen zijn.

Dat blijkt uit een enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), waaronder ongeveer 1600 clubs vallen. Zo'n 240 clubs vulden die enquête in.

Slechts 14 procent denkt geen verlies te gaan lijden, terwijl 34 procent nog twijfelt. De aantallen over de verliezen zijn hoger dan het seizoen 2019-2020. Van de ondervraagden geeft 61,6 procent aan dát boekjaar niet met een verlies te hebben afgesloten. Liefst 82,7 procent van de ondervraagden heeft hulp gekregen van de overheid via een of meer steunpakketten.

Voorzitter Ben van Olffen van de BAV zegt nu een goed beeld van de situatie te hebben gekregen. "Uit onze eerdere enquête bleek dat er veel angst bestond voor het voortbestaan van de clubs. Dat is nu minder. Dat is een compliment aan de steunmaatregelen van het kabinet. Daar kunnen voor sommige clubs nog wel dingen aan worden verbeterd, maar in grote lijnen helpen ze."

Van Olffen ziet ook een vrijwel gelijk beeld bij de uiteenlopende districten en het zaterdag- en zondagvoetbal. "Daar zitten geen grote verschillen in. Natuurlijk zijn er zorgen op financieel gebied, maar als het niet erger wordt, blijft de schade toch redelijk binnen de perken. Dat is mooi. Ik hoop dat dit ook voor de verenigingen in andere sporten geldt."

Desondanks hoopt de bestuurder dat er dit seizoen nog veel activiteiten gaan plaatsvinden. "Alles wat we de komende maanden nog kunnen doen om de leden aan ons te binden, is van belang. Ik denk daarbij aan de Regio Cup, die de KNVB wil opzetten om langere reizen te voorkomen. Plannen om het seizoen tot in de zomermaanden te laten voortduren zijn ook heel goed."

Over wat in tijden van corona wel of niet kan, laat Van Olffen zich niet uit. "Ik heb geen verstand van de volksgezondheid. Daar zijn andere deskundigen voor. Laat die beslissen."

 


Foto: Digitaal Dagblad / Rene Dons