mainImage

Jubileum 'Amie' ware happening

Afbeelding is niet meer beschikbaar
6 september 2018, 08:02 uur
Sport

Op een zonnige dag vierde Amie haar 50 jarig jubileum, ruim 180 leden en genodigden waren aanwezig tijdens deze happening.

Na een korte toespraak door de voorzitter werd de wethouder uitgenodigd het nieuwe logo en de vlag te hijsen. Enkele oud bestuursleden van AMIE werden door de voorzitter bedankt voor hun inzet en zij kregen een mooi boeket bloemen. Het bestuur heeft Elly v.d. Heuvel tot erelid benoemd en zij kreeg de daarbij behorende oorkonde.

Vervolgens bood de wethouder het bestuur van AMIE een cheque van € 500 aan, die onder luid applaus in ontvangst werd genomen. Gerard Kulker (oud voorzitter van TVK) hield een toespraak waarbij hij aangaf dat ruim 40 TVK-ers in de loop der jaren waren overgestapt naar AMIE. Ed Klaarhamer memoreerde dat hij, in de 25 jaar als beheerder van het park, slechts een drietal voorzitters van AMIE heeft meegemaakt en dat wil dus wel iets zeggen over de sfeer en saamhorigheid bij AMIE.Tafelgoochelaar Charlie Crama heeft menigeen versteld doen staan met zijn kunsten. Daarna trad het Shantykoor Midscheeps (met meerdere mannelijke AMIE-leden) op en werd het een geslaagde middag. De aanwezigen genoten vervolgens van een culinair voorgerecht en een uitstekend warm buffet. Het team van Hans Hendriks zorgde er voor dat alles op rolletjes verliep en iedereen genoot er zichtbaar van. D.J.”s Gerrit en Jan verzorgden de muzikale omlijsting met de jaren 60, 70 muziek en binnen de kortste keren stond de dansvloer geheel vol. Halverwege de avond zong José live voor Koos het lied: “Trots op jou”  en dit werd door de aanwezigen massaal mee gevierd. Koos wist hier niets van en was zeer beduusd. Al met al een zeer geslaagd feest, waar de jubileumcommissie en heel AMIE met trots op terug kan kijken. Iedereen ging met het jubileumboekje en een klep of pet zeet tevreden huiswaarts


Foto: Digitaal Dagblad