Klaas Tigelaar, burgemeester

–          Openbare orde en veiligheid )(inclusief Veiligheidsregio en tegengaan radicalisering)

–          Integrale handhaving

–          Communicatie

–          Bestuurlijke en juridische zaken

–          Privacy

–          Informatieveiligheid

–          Metropoolregio

–          Strategische visie

–          Stedenbanden

Astrid van Eekelen (VVD) 1e locoburgemeester

–          Economie (inclusief aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)

–          Verkeer en vervoer

–          Milieu en duurzaamheid (inclusief Avalex)

–          Kunst en cultuur

–          Recreatie en toerisme

–          Huygenskwartier

–          RO projecten: Vlietvoorde, CBS, KPP, Stompwijk

Juliette Bouw (CDA) 2e locoburgemeester

–          Zorg

–          Welzijn

–          Wonen

–          Jeugdhulp

–          Onderwijs (inclusief huisvesting)

–          Masterplan Damcentrum

Nadine Stemerdink (pvdA) 3e locoburgemeester

–          Werk en inkomen (inclusief DSW)

–          Sport

–          Openbare ruimte

–          Dienstverlenig (inclusief Moderne Overheid)

–          P&O (inclusief Opgavegericht werken)

–          Water en groen

–          Minderhedenbeleid

–          Project Leidsenhage

–          Project Dijsselbloem

Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) 4e locoburgemeester

–          Financiën

–          Grondzaken en vastgoed

–          RO overig

–           Omgevingswet

–          Wijkgericht werken en buurtcentra

–          Coördinatie sociaal domein

–          Wmo

–          Jongerenwerk (inclusief Scouting)

Burgemeester Klaas Tigelaar ontbreekt op de foto. Hij was vanochtend bij de presentatie van het coalitieaccoord, wegens prive-afspraken, afwezig.