Politieke commotie rondom Integraal Kindcentrum De Tol

mainImage
Politieke commotie rondom Integraal Kindcentrum De Tol

D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem maakt zich druk over het feit dat wethouder Juliette Bouw (CDA) een persbericht liet verspreiden over een miljoenensteun voor een nieuw integraal kindcentrum De Tol in Leidschendam, terwijl de gemeenteraad daar nog niets van had gevonden. Er lijkt dan ook politieke commotie op komst. Wat gaat er gebeuren als D66 de andere oppositiepartijen hierin mee gaat krijgen?

,,In het persbericht 'Talenten ontwikkelen in IKC de Tol' vraagt het college de gemeenteraad om extra budget beschikbaar te stellen om te kunnen starten met de bouw van IKC Heeswijk en IKC de Trampoline voor in totaal € 2,1 miljoen'', meldt Jacco van Maldegem.

De D66-fractie heeft hierover de volgende vragen aan het College.
1. Deelt het college van burgemeester en wethouders de mening van de D66-fractie dat het politieke debat zich primair af dient te spelen in de politieke arena van de gemeenteraad?
2. Hoe past in die mening van het college de opstelling van het college om reeds te communiceren over de successen van IKC de Tol nog voordat de gemeenteraad is gevraagd en in staat is gesteld zich uit te spreken of de benodigde financiering beschikbaar gesteld wordt?
3. Kan het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad toezeggen gedurende deze collegeperiode geen persberichten meer uit te sturen over voorstellen die gepresenteerd worden als bereikte resultaten, waarover de gemeenteraad zich als hoogste democratisch orgaan, als controlerende macht en als kaderstellende macht zich nog niet
heeft kunnen uitspreken?
4. Hoe verhoudt zich deze € 2,1 miljoen IKC De Tol zich tot de solvabiliteit van de gemeente?
5. Welk deel van deze € 2,1 miljoen is bestemd voor de extra parkeerplaatsen bij deze IKC's? Over hoeveel extra parkeerplaatsen spreekt het college in dit plan?
6. Zaten deze parkeerplaatsen niet in eerdere plannen voor de IKC's?
7. Waarom zijn deze parkeerplaatsen plotseling noodzakelijk?

 


Foto: Digitaal Dagblad