'Overleg Vlietweg 3 zit zo vast als een huis'

31 January 2023, 12:01 uur
Lokaal
mainImage
Ap de Heus
Er is nog steeds veel protest tegen de bouwplannen aan de Vlietweg. (Archieffoto).

Op bezoek bij de Actiegroep Vlietweg3 heeft wethouder Bianca Bremer (GBLV) volgenx Actie-groep woordvoerder Astrid Kruijs aangegeven dat ze weinig tot geen ruimte ziet voor projectontwikkelaar Wibaut om tegemoet te komen aan de bezwaren van de omgeving. Bewoners en bedrijven hebben zeer grote moeite met het in verhouding kolossale complex voor jongerenhuisvesting in Leidschendam-Zuid.

Pogingen van de Actiegroep, namens 558 bewoners, om met goed onderbouwde ideeën het sympathieke bouwplan op de geschiktere locatie Overgoo te realiseren stuit op ongefundeerde weerstand. De bouwplannen lijken onwrikbaar vast te liggen. Opmerkelijk is dat de invloed van het gemeentebestuur minimaal lijkt op de voornemens en acties van de projectontwikkelaar. Dit is des te opmerkelijker omdat het de primaire taak van de gemeente is om de belangen van haar inwoners te behartigen.

De impasse is een bewijs dat het uitrollen van voorgekookte bouwplannen over een wijk niet werkt. Hier is een gedegen samenspel (co-creatie) met de bewoners, gemeente en projectontwikkelaar voor nodig en wel vanaf het eerste uur.

Nu de projectontwikkelaar op deze onverwachte bezwaren is gestuit en het ondanks intentieverklaring met de gemeente toch een stuk lastiger lijkt te worden, is hij blijkbaar gedwongen om noodsprongen te maken, bijvoorbeeld:

Het gebouw iets verlagen of inkorten als bedrijfsruimten kunnen vervallen en parkeerplekken verhuisd kunnen worden naar te creëren parkeerplekken rond Vlietweg 2. Het maakt echter het geheel niet minder kolossaal.

Er moet voor deze parkeerplekken wel een stuk (vervuilde) grond worden aangekocht van de gemeente.

In communicatie naar buiten wordt beeldmateriaal gebruikt van het beoogde gebouw dat aantoonbaar fors (gunstiger) afwijkt van de werkelijkheid.