Grote twijfels over aanmeldingen voor jongerenproject Vlietweg 3

31 January 2023, 11:53 uur
Lokaal
mainImage
Stockfoto van een groep jongeren.

De Actiegroep 'Vlietweg3' die recht tegenover wethouder Bianca Bremer (GBLV) en de ontwikkelaar staat, heeft grote twijfels over de berichtging dat er 2.000 jongeren hebben ingeschreven voor het project.

Zo meldt de actie-woordvoerder Astrijd Kruijt hierover.

"Een suggestief aandoende reclame geeft aan als zouden zich reeds 2000 jongeren hebben ingeschreven voor woonruimte in het gebouw. Echter er is nog niets zeker én de inschrijvingen hebben betrekking op de nieuwsbrief voor meerdere beoogde projecten in Nederland.
Het lijkt erop dat ook de gemeente een wat glibberig pad bewandelt met het verstrekken van een zeker voorkeursrecht aan de projectontwikkelaar Wibaut. Twee stukken gemeentegrond worden namelijk exclusief aan Wibaut voor aankoop aangeboden, ter realisatie van hun project. Volgens het Didam-arrest is dit onrechtmatig. Eén-op-één verkoop van gemeentegrond is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
Toch hoopt de Actiegroep Vlietweg3 op een doorbraak waarbij er niet eenzijdig wordt bepaald over de ruggen van de bewoners maar er constructief zal worden samengewerkt. Het coalitieakkoord met burgerparticipatie boven aan de lijst zou hoopvol moeten stemmen.
Aan ons zal het niet liggen, maar op deze manier wordt een mooi project jammer genoeg niet opgebouwd maar afgebroken".