'Gebouw past totaal niet op deze locatie aan de Vlietweg'

4 August 2022, 08:06 uur
Lokaal
mainImage
Archieffoto van de bouw van een flat.

Johan van Emmerik, ook bewoner en lid van de Actiegroep Vlietweg 3 is duidelijk: “Zo’n gebouw past totaal niet op deze locatie en zou ingepast moeten worden in de plannen van Overgoo”. “Vanaf Overgoo richting het woongebied Leidschendam zuid zou er, als eerder uitgangspunt, een geleidelijk verloop zijn in bouwstijl van hoog naar laag. En dit voornemen zou met dit bouwplan gewoon in de vuilnisbak belanden!” “Het klopt niet en is voor ons als omwonenden absoluut niet acceptabel, aldus Johan.

En dan de volgende angel. De omwonenden zijn uitgenodigd voor een aantal participatiebijeenkomsten. Volgens de komende Omgevingswet is dat een verplichting. De projectontwikkelaar heeft hiervoor het communicatiebureau De Wijde Blik ingehuurd, die partijen tot elkaar zou moeten brengen.

Maar in de beleving van de omwonenden is het éénrichtingverkeer en zijn de plannen het uitgangspunt. Het communicatiebureau heeft alleen als taak om voor de plannen maximaal draagvlak te creëren. Er is bijvoorbeeld veel kritiek op de verslaglegging van de bijeenkomsten. De Actiegroep Vlietweg3 is boos over zoveel gekleurde, niet objectieve weergave en het weglaten van belangrijke kritische opmerkingen.
“En dit soort verslagen wordt nu de gemeente voorgeschoteld”, aldus de Actiegroep.

Zijn de bewoners dan gewoon tegen alle plannen en vinden ze alles goed als het maar niet in hun achtertuin plaatsvindt? “Absoluut niet”, zo geeft de Actiegroep aan, maar van een gelijkwaardig overleg is geen sprake als we alleen maar wat mogen vinden van een plan waartegen we geen schijn van kans maken, want de projectontwikkelaar heeft zijn verdienplaatje hierop gebaseerd.

Het antwoord is nu aan het gemeentebestuur. Betekent de burgerparticipatie in het coalitieakkoord het serieus luisteren naar de burger? En is co creatie het antwoord, of wordt het toch weer gewoon draagvlak creëren? De fundering voor het bouwen lijkt in elk geval nog erg wankel.